Associació Catalana de Comunicació Científica

L’ACCC participa en la WCSJ 2009

Diversos membres de l’ACCC van participar en la Conferència Mundial de Periodistes Científics (WCSJ, en les inicials ingleses). La trobada va tenir lloc del 30 de juny al 2 de juliol a Londres i va ser organitzada per la Federació Mundial de Periodistes Científics (WFSJ). Gràcies a la seva condició de socis de l’ACCC, alguns dels participants van poder disfrutar de beques per presenciar al congrés.

 

 

Durant el congrés, la presidenta de la ACCC, Mercè Piqueres, va participar en l’assemblea general de la Federació, que se celebra cada dos anys coincidint amb els congressos. En aquesta trobada es va elegir la nova junta, que està presidida per Nadia El-Awady, d’Egipte, i es va votar un canvi en els Estatuts per introduir dues novess categories de membres,: associats i corporatius. Seran membres amb veu, però sense vot amb els quals la WFSJ podrà establir relacions de col•laboració a llarg termini. A la mateixa reunió ja es va acceptar, com a entitat associada, el Council for the Advancement of Science Writing (CASW).
A la WCSJ es va anunciar també el lloc on es farà el proper congrés, que será El Cairo, al 2011. Estarà organitzat conjuntament per l’Associació Àrab de Periodisme Científic i l’Associació Nacional d’Escriptors Científics dels Estats Units.

 

14/07/2009

 

Nadia El-Awady (Egipte), nova presidenta de la WFSJ

(Foto: Nadia El-Awady (Egipte), nova presidenta de la WCSJ)

 

 

Tècnic d’exposicions

Tècnic d’exposicions
Juny 2009

CONSULTORA AMBIENTAL de reconeguda trajectòria vol incorporar un tècnic per a la seva àrea d’exposicions.

ES REQUEREIX:

Formació en l’àmbit de la museologia i/o la comunicació.

Es valorarà formació ambiental i tecnocientífica.

Experiència superior a 5 anys en la preparació d’exposicions i en projectes relacionats amb la museologia (estudis de viabilitat, plans d’usos, etc.).

Bona capacitat de cerca d’informació i de tasques de documentació en general.

Coneixement del sector d’exposicions (agents, fonts d’informació, fonts d’’matges…).

Es valorarà també el coneixement del sector ambiental.

Bona redacció i capacitat de síntesi.

Destreses informàtiques bàsiques (Office, html, etc.).

Carnet de conduir B1

Català parlat i escrit equivalent al nivell C.

Nivell d’anglès equivalent al First Certificate.

Dedicació completa

TIPUS DE TREBALL

Elaboració d’informes tècnics.

Tasques de documentació

Redacció de guions d’exposicions

Preparació de materials complementaris a les exposicions (materials de difusió, catàleg…).

Treball en equip.

I en general participar en el desenvolupament de les tasques pròpies de l’àrea d’exposicions d’ERF encomanades pel cap de projectes.

S’OFEREIX

Integració a equip d’alt nivell amb excel·lent ambient de treball al centre de Barcelona.

Treball molt creatiu amb possibilitats de promoció professional.

Contracte laboral

Remuneració a negociar en funció de l’experiència i capacitats

Enviar CV per correu electrònic a ERF Gestió i Comunicació Ambiental, S.L.: _erf@erf.cat_ <mailto:erf@erf.cat>.

Reunió del GIA amb el Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya

El passat febrer, membres del Grup d’Informació Ambiental (GIA) de l’ACCC es van reunir amb representants del Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya per analitzar la situació del sector i l’impacte del temporal que assolà Catalunya a finals de gener. A la reunió, de la qual varen sorgir diversos articles en diaris catalans, es va analitzar la situació crítica que travessa el sector silvícola català. Les intenses ventades hivernals van causar una forta caiguda d’arbres, cosa que ha fet augmentar la disponibilitat de fusta als boscos catalans. El que podria semblar una gran oportunitat de negoci ha esdevingut, però, l’estocada mortal a un sector, el de la recollida de fusta, que agonitzava al compàs de la crisi econòmica. L’explosió de la famosa bombolla immobiliària espanyola ha comportat una dràstica davallada de la demanda de materials per a la construcció, entre els quals es troba la fusta. A més, la inundació del mercat intern espanyol de fusta subvencionada procedent de França ha esfondrat el negoci. L’origen d’aquesta situació s’ha de cercar en el suport econòmic que el govern francès, amb l’aprovació d’un paquet d’ajudes valorades en 1000 milions d’euros, ha donat al sector silvícola gal. Així, la fusta francesa, amb un preu inferior al del mercat, és més competitiva. Tot plegat, ha comportat que s’acumuli una gran quantitat de fusta als boscos catalans que, segons el Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya, comporta un augment del risc d’incendi.

Manifest de la Junta de l’ACCC en relació a la informació sobre els transgènics

Arran del debat generat a la llista de distribució de l’ACCC sobre la informació i tractament en els mitjans de comunicació en relació als transgènics (vegeu “Resum de la llista ACCC” en el butlletí número 34), la Junta de l’ACCC va emetre el següent Manifest:”:

El debat sobre els transgènics a la nostra societat és un dels més difícils de portar al terreny del diàleg, més enllà de les postures del tot enfrontades . No és només un tema científic, sinó que també inclou aspectes socioeconòmics i polítics fonamentals. La simplificació que es fa sovint afavoreix una presa de posició simple, a favor o en contra.

El nostre interès és difondre, per una banda, dades contrastades pel mètode científic per tal de lluitar contra la manipulació i la ignorància. Per una altra, ens agradaria promoure un debat on es tinguessin en compte els diferents punts de vista, incorporant-hi tan els fets científics com els aspectes socioeconòmics que generen aquests productes.

La millor manera de formar-se una opinió és tenint a l’abast informació ben documentada i contrastada. Així doncs, animem els científics que desmenteixin amb arguments les dades que considerin falses quan les vegin publicades als mitjans, adreçant-se als mateixos mitjans i a aquesta llista, que vol ser  un espai obert al diàleg i dedicat a la comunicació científica.

Considerant, a més, que aquest és un tema que arribarà al debat parlamentari, ens sembla prou important centralitzar la informació creant un apartat dins del web de l’ACCC. També seria desitjable celebrar una jornada o debat presencial promogut per l’ACCC amb persones disposades a aquest diàleg per donar encara més visibilitat als arguments i les dades recollides. Per ambdues coses demanen la col·laboració dels membres de la llista, sempre amb la premissa d’aportar dades i de no tancar-se al diàleg.

¿La salud reside en el aire?

El passat dijous 5 de febrer, al Centre Internacional de Premsa de Barcelona, va tenir lloc la conferència ¿La salud reside en el aire?, de Nino Künzli. La xerrada, emmarcada dins de l’acte d’inici d’any de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, abordava la relació entre els nivells de contaminació i la salut de les persones que la pateixen.

 

Nino Künzli, professor investigador ICREA al Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL-IMIM) de Barcelona, va traçar una línia molt clara durant tota la seva xerrada: mostrar els efectes nocius de la contaminació a Barcelona sobre la salut dels seus ciutadans. Els resultats preliminars i les estimacions realitzades per membres del CREAL indiquen que l’adopció de mesures encaminades a combatre la contaminació ambiental a Barcelona podria evitar 3500 morts a llarg termini. A més, suposaria un augment de l’esperança de vida de 14 mesos per als barcelonins. Malgrat que les polítiques de la Generalitat en aquest sentit són bones, Nino Künzli va remarcar que donaran els seus fruits a llarg termini (10 anys), per la qual cosa fa falta valentia política i perseverança. A més, criticà l’Administració en aquells aspectes en què no ha actuat correctament, com la millora en el servei de Renfe, l’ús de combustibles de la pitjor qualitat al Port de Barcelona o el pèssim servei i manteniment del Bicing.

 

Es fan públics els guanyadors del V Premi Joan Oró

El 30 de gener, el jurat del V Premi Joan Oró per a la Divulgació de la Recerca Científica que convoca l’ACCC amb el patrocini del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE), va decidir atorgar el premi a Marc Furió Bruno per l’article Una musaranya a Hollywood, i concedir el primer, segon i tercer accèssits a Irma Roig, per l’obra El pagès que fugia de les ombres, Josep Fortuny per Doble repte Triàsic i Violeta Riera per No cal anar tan lluny.

 

El 5 de febrer, en l’acte d’inici d’any de l’ACCC, es van dur a terme el lliurament dels guardons del premi, presentat per Mercè Piqueras, presidenta de l’ACCC, i atorgats en mà per Salvador Maturana, de la Direcció General de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya.

 

Seguidament, Mercè Piqueras, va  presentar en Nino Künzli, professor investigador ICREA del CREAL-IMIM, qui va exposar les dades dels estudis duts a terme recentment sobre l’efecte de la contaminació sobre la salut humana a Bacelona.

 

Els treballs guanyadors