JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT

Raül Toran (@raultoran)
Comunicador científic. Community manager i gestor de projectes divulgatius
E-mail: raul.toran@gmail.com

VICEPRESIDENT

Rubén Permuy (@rupermui )
Periodista. Comunicador científic. Forma part de la UCC+i de la UOC
E-mail:  rubenpermuy@gmail.com

SECRETÀRIA GENERAL

Elsa Velasco (@ElsaVB_ )
Periodista científica a La Vanguardia
E-mail: Elsavelascobenito@hotmail.com

TRESORER

Jordi Balaguer (@exponensbiology )
Divulgador científic
E-mail: tresoreria@accc.cat

VOCALS

Vocalia Científica
Anna May (@amaymasnou)
Comunicadora científica a l’ICMAB
E-mail: amaymasnou@gmail.com

Vocalia Activitats Divulgatives
Jordi Díaz (@nanodialogos)
Comunicador científic. Responsable del grup de NanoCiència
E-mail: jdiaz@ccit.ub.edu

Vocalia web i llista
Elsa Velasco ( @ElsaVB_)
Periodista científica a La Vanguardia
E-mail: Elsavelascobenito@hotmail.com

Vocalia d’emprenedoria
Jordi Balaguer (@exponensbiology )
Divulgador científic
E-mail: exponensbiology@gmail.com

Vocalia jurídica
Jaume Estruch
Editor científic
E-mail: org@rubes.es

Vocalia de relacions internacionals
Miquel Sureda (@Gaia_Ciencia)
Doctor en enginyeria espacial i divulgador científic
E-mail: mrsordera@gmail.com

Vocalia de socis i sòcies
Mireia Ortega (@mireia_ociencia)
Doctor en biomedicina, lab manager i divulgadora científica
E-mail: comunica@mireiaortega.eu

Vocalia d’educació científica
Salvador Ferré (@eduscopi)
Director d’Eduscopi
E-mail: salva@eduscopi.com

Vocalia territorial
Sílvia Simon (@SilviaSimonR)
Investigadora, professora i divulgadora
E-mail: silvia.simon@udg.edu

Vocalia de perspectiva de gènere en la ciència
Estibaliz Urarte (@JardindeMendel)
Comunicadora científica
E-mail: estibaliz.urarte@gmail.com

Vocalia d’oceanografia i medi ambient
Sílvia Frías
E-mail: silvia.frias90@gmail.com

SECRETARIA TÈCNICA I RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ

Miriam Rivera (@miriamriig )
Comunicadora científica, creadora de Biomiics
E-mail: secretaria-tecnica@accc.cat
E-mail: accc.gestio@gmail.com
Web