CONTACTE

    L’informem que les seves dades seran utilitzades per l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) , CIF: G59844373, Adreça postal: C/Rambla de Catalunya 10, 1, 08007 Barcelona, Telèfon: (+34)933171920. Correu electrònic: secretaria-tecnica@accc.cat.L’única finalitat de tractar les seves dades és enregistrar les necessàries per a poder donar resposta a la consulta que ens envia. Addicionalment, si escull alguna de les opcions per rebre informació, tractarem les seves dades per mantenir-lo/a informat/da de les nostres activitats, incloent l’enviament de newsletters, així com d’altres comunicacions que puguin resultar del seu interès. Les dades només seran utilitzades per les persones/unitats de l'ACCC que ho requereixin en base amb les seves funcions i no es cediran en cap cas ni tampoc es faran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. El tractament de les dades està emparat en el consentiment i les dades seran conservades mentre estigui vigent el seu consentiment. Pot exercir els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat o limitació adreçant-se per escrit a secretaria-tecnica@accc.cat adjuntant una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent. Així mateix, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que aquest afecti a la licitud del tractament realitzat prèviament a la seva retirada. Per altra banda, si no està d’acord amb el tractament realitzat per ISGlobal o considera vulnerats els seus drets podrà presentar una reclamació en tot moment davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

    Si no acceptes la política de privacitat, el teu missatge no s'enviarà.