ENTITATS COL·LABORADORES

En aquest apartat hi trobaràs tota la informació sobre les entitats col·laboradores: què són, quins beneficis tenen, en quins projectes es podrien implicar, com iniciar la col·laboració i quines entitats ja són col·laboradores.

Què són?

Són institucions i empreses que contribueixen al manteniment de l’Associació, donant-li suport corporatiu i econòmic, mitjançant aportacions econòmiques anuals que fixa la Junta directiva. Actualment, aquesta quota és de 1000 euros anuals.

Quins beneficis tenen?

A més de la difusió dels seus continguts, com ara activitats i notes de premsa a a través de la nostra llista de distribució (l’ACCC gestiona la principal llista de correu sobre comunicació científica de l’Estat amb més de 500 persones inscrites i supera els 11.000 seguidors a Twitter), també gaudeixen dels següents avantatges:

  • Fer constar la seva qualitat d’entitat col·laboradora de l’ACCC en les seves comunicacions, web i butlletins digitals.
  • Rebre tota la informació ordinària i convocatòries corrents que la Junta Directiva dirigeix als associats.
  • Assistir a l’Assemblea General Ordinària de l’ACCC, amb veu, però sense vot.
  • Tenir accés preferencial, respecte d’altres entitats no col·laboradores, a l’hora de proposar, organitzar i patrocinar actes de l’ACCC.
  • Constar públicament com a entitat col·laboradora en les comunicacions de l’ACCC, que es distribuexin entres els més de 350 socis, les més de 500 persones (periodistes i divulgadors científics) que estan inscrites a la llista de l’ACCC, i les nostres xarxes socials.
  • Constar públicament com a entitat col·laboradora de l’ACCC a la pàgina de crèdits del web de l’Associació.
  • Constar en els anuncis de les activitats organitzades conjuntament.
  • Poder fer constar la seva qualitat d’entitat col·laboradora de l’ACCC en les seves comunicacions empresarials.
  • Rebre assessorament tècnic per a tasques de comunicació científica.
  • Rebre assessorament per contactar altres membres del món de la comunicació científica en medi ambient, salut, ciència i tecnologia.

En quins projectes es podrien implicar?

Des de l’ACCC s’implementen diversos projectes molt potents en els quals les entitats col·laboradores es podrien implicar, com el projecte “Excelencia e Innovación en el Periodismo Científico en España” (PerCientEx), el projecte europeu ENJOI sobre la cerca d’indicadors de comunicació científica d’excel·lència, i la coorganització de la Nit Europea de la Recerca (Researchers’ Night) a Catalunya. També organitzem visites guiades i trobades per a la difusió i el debat. En són exemples, X(p)rimenta –concurs de vídeos per a estudiants de secundària que organitzem conjuntament amb Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi)– , Il·lustraciència –premi internacional d’il·lustració científica i naturalista, que porta ja 8 edicions amb més de 400 propostes rebudes en cadascuna, amb la col·laboració del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) de Madrid, l’Obra Social “la Caixa” i la FECYT –, i Buscaciència, agenda sobre actes de divulgació científica a Catalunya–, entre altres. 

També coordinem grups de treball de 1) comunicació i divulgació de la nanociència i la nanotecnologia, 2) comunicació i perspectiva de gènere en la ciència i 3) comunicació, art i ciència.

Com iniciar la col·laboració?

Si formes part d’una entitat i us interessa col·laborar amb l’ACCC, escriu-nos a través del formulari de contacte o a secretaria-tecnica@accc.cat

Trobarem un moment i un dia per reunir-nos i parlar-ne.

Quines entitats ja en són col·laboradores?

Logo Fundación BBVA
Logo Fundación Agbar
Logo Ciment Catalá
Logo Fundació Catalana per a la recercai la Inovació