Associació Catalana de Comunicació Científica

Beques per a Ispra

L’EUSJA ofereix 20 borses de viatge per a periodistes per assistir a les jornades que es realitzaran al Joint Resarch Center (JRC) que la Comissió Europea té a Ispra (Itàlia) del 7 al 9 de juliol. Donat que aquest esdeveniment comença quan acaba l’Euroscience Open Forum (ESOF), que es celebra del 2 al 7 de juliol a Torí, els organitzadors disposaran d’autobusos per als assistents entre les dues ciutats italianes. Per als que no assisteixin a l’ESOF, també hi haurà al seu abast transport a Ispra des de Milà. Les borses inclouen, a més de l’assistència, l’allotjament i la manutenció.

Les persones interessades (socis i sòcies de l’ACCC) hauran d’enviar-nos la seva sol•licitud abans del 14 de maig a presidencia [AT]accc.cat o secreteria-tecnica [AT]accc.cat.

Inventeu un eslògan per a un invent del passat

divu*Ciencia convoca el concurs Invent-AD: només cal enviar un eslògan publicitari per a algun dels següents invents: el telèfon, la roda, el telescopi, la penicil•lina, el paper, la màquina de vapor, el microscopi i la bombeta. El premi serà la reproducció artesanal i en miniatura d’un invent.

També hi ha una modalitat de participació escolar (ESO, batxillerat i formació professional) en què es busca la millor campanya publicitària per a algun dels esmentats invents. El projecte guanyador rebrà un premi de 1500 euros per gastar en la millora de material científic per a l’escola.

El termini per enviar les propostes a les dues modalitats és el 30 de novembre 2009.

 

Inventor

Recerca en Acció

El portal Recerca en Acció busca un professional del món de la divulgació que ens presti un servei orientat a re-indexar els continguts del portal amb paraules clau (tags), situar els vídeos en un Canal que crearem al You Tube i ajuda en tasques diverses, algunes de caire promocional.

Es tracta de realitzar un contracte de serveis. La feina hauria de començar el més aviat possible i es preveu que s’allargui fins el mes de febrer de 2010.

 

Els interessats s’haurien d’adreçar a recercaenaccio[at]agaur.gencat.cat i adjuntar el CV o la informació adient.

Beca a Arts Santa Mònica

BECA CIÈNCIA ARTS SANTA MÒNICA
TASQUES A REALITZAR
_Assistència, coordinació i seguiment dels projectes relacionats amb
ciència d’Arts Santa Mònica. Tant projectes expositius a l’espai
Laboratori d’ASM com a nivell de jornades i events de comunicació
científica i/o ciència i tecnologia relacionada amb l’art i el
pensament.
http://www.artssantamonica.cat
_Endegar una recerca científica multidisciplinar de fenòmens col·lectius
en activitats humanes des la perspectiva de la Física Estadística o
altres disciplines científiques com per exemple de la biologia, les
matemàtiques o ciències de la computació. Aquesta recerca pot ser a
nivell pre o post doctoral i anirà supervisada pel Dr Josep Perelló, del
Dept Física Fonamental (UB)
Mèrits específics a valorar en l’adjudicació de la beca
_Llicenciatura/grau o superior en alguna disciplina afí del camp de les
ciències i el seu expedient acadèmic
_Voluntat de realitzar una recerca multidisciplinar
_Predisposició i aptituds al treball en grup i capacitat de treball en
equips altament multidisciplinars
_Domini d’idiomes (anglès com a mínim) i de programació en C i similars
_Coneixement i/o curiositat envers els camps de les ciències socials,
les humanitats, les arts i la cultura en general
_Inquietuds pel món de la comunicació científica i l’educació
Període col·laboració: desembre 2009 – novembre 2010
Dotació econòmica mensual (brutes): 1.000 €
El projecte té garantit el finançament de la beca fins desembre 2012,
renovable fins aleshores
Termini d’entrega de sol·licituds: 13 de novembre de 2009
Lloc: Oficina de Gestió Departamental, Física Fonamental, 3a planta
Ref: 57FF200903
Informació i impressos: http://convocatories.ub.es/bepj/57FF.html
Responsable del projecte
Josep Perelló, josep.perello@ub.edu
Departament de Física Fonamental. Universitat de Barcelona
————
SCIENCE GRANT ARTS SANTA MÒNICA
Tasks
_Support, Coordination and monitoring of projects related to science
Arts Santa Monica. Projects for the exhibition space (laboratory ASM)
and science communication, sciart events. http://www.artssantamonica.cat
_Start a multidisciplinary research on collective phenomena in human
activities from the perspective of statistical physics and other
scientific disciplines such as biology, mathematics or computer science.
This research can be in the pre-or post-doctoral level and will be
supervised by Dr. Joseph Perello, Dept. of Fundamental Physics (UB) To
evaluate
_Degree (or higher degree) in any discipline related field of science
and their academic grades
_Abilities in performing a multidisciplinary research
_And teamwork skills and the ability to work in highly multidisciplinary
teams
_Languages (English at least) and programming in C and similar
_Knowledge and/or curiosity towards the fields of social sciences,
humanities, arts and culture in general _Interest in the world of
scientific communication and education
Period: December 2009 – November 2010 Funding per month (gross): 1,000 €
The project has secured funding for the grant until December 2012,
renewable until then
Delivery of applications: 13 November 2009 Place: Office of Management
Departmental Fundamental Physics, 3rd floor
Ref: 57FF200903
Information: http://convocatories.ub.es/bepj/57FF.html /
http://web.ffn.ub.es/node/60
Project leader

Josep Perelló, josep.perello [AT] ub.edu
Departament de Física Fonamental. Universitat de Barcelona

Periodista FECYT

Con motivo de la Presidencia Española en la Unión Europea durante el
primer semestre de 2010, la FECYT va a seleccionar un/a periodista
para trabajar en Madrid cuyas funciones serán:
– Coordinación y elaboración de publicaciones, merchandising y
materiales promocionales de los actos de Presidencia Española en la
Unión Europea 2020 (PE2010)
– Apoyo al departamento de Comunicación del MICINN.
– Apoyo en la producción de un video de grandes instalaciones que se
está realizando para PE2010.
– Apoyo puntual en cuestiones de logística de los diferentes actos del
MICINN (en coordinación con las unidades que organizan dichos actos,
(Oficina Europea etc.)
– Puesta en marcha y coordinación del Congreso de Periodismo
científico que FECYT tiene que organizar durante PE2010.

Información y envío de candidaturas:

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Att. Unidad
Recursos Humanos. C/ Rosario Pino 14-16, 7º – 28020 Madrid, Tel. 91
425 09 09 – e-mail:
ofertadeempleo [AT] fecyt.es Esta dirección electrónica
esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para
visualizarla indicando en el asunto del e-mail: Referencia FECYT/O.E.
2009/0014

Ojo: para envio de CV hay plazo hasta el 5 de noviembre!!!

Lugar de trabajo: Madrid

Título: Periodista para Presidencia Española en la Unión Europea 2010
– FECYT/O.E. 2009/0014

Tipo de contrato: Obra y Servicio

Perfil Profesional: Periodista Presidencia Española en la Unión Europea 2010

Número de Puestos: 1

Periodo de Prueba: 6 meses

Condiciones Salariales: A negociar en función de la formación y
experiencia profesional del candidato

Requerimientos:

* Licenciatura en periodismo
* Experiencia mínima de tres años
* Experiencia laboral en medios de comunicación
* Dominio del Inglés, hablado y escrito

Se valorará:

* Conocimiento del Sistema Español de Ciencia y Tecnología.
* Experiencia como periodista especializado en información científica
* Estudios en comunicación de la ciencia
* Conocimiento de otro idioma del UE.

Duración: Hasta fin de obra

Fecha caducidad: 5 de Noviembre de 2009

Fecha prevista de inicio del contrato: Incorporación inmediata. Los
candidatos no seleccionados para el desempeño de los puestos de
trabajo objeto de la presente convocatoria formarán parte de una bolsa
de empleo de la Fundación para cubrir puestos de iguales o similares
características.