La Xarxa de Diagnòstic Biomèdic i per la Imatge (dibi) cerca tècnic/a per al Departament de Comunicació i Imatge Corporativa

Dibi és una xarxa pública de serveis integrats de diagnòstic biomèdic i per la imatge que s’adreça a hospitals i centres de salut.

Impulsen la creació d’unitats d’excel·lència on convergeixen les tres àrees diagnòstiques: les anàlisis clíniques, l’anatomia patològica i el diagnòstic per la imatge. Fan ús de les últimes tecnologies per integrar tota la informació diagnòstica i avançar en la medicina personalitzada.

Actualment cerquen tècnica/a per al Departament de Comunicació i Imatge Corporativa:

Requisits:

 • Titulació de Grau en l’àmbit de la comunicació corporativa.
 • Posseir el nivell C de català.
 • Experiència prèvia d’un any en una ocupació amb funcions similars.
 • No superar a la data de publicació de la convocatòria, l’edat reglamentària de jubilació.
 • No haver estat separat del servei de l’Administració Pública per cap expedient disciplinari, i no tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin l’exercici de les funcions públiques.
 • Posseir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques derivades del lloc de treball.
 • Posseir la titulació exigida i acreditar experiència prèvia.
 • Presentar la candidatura dins el termini establert.

Altres mèrits a valorar:

 • Coneixements d’aplicacions com metricool i/o accumbail i de softwares com: houdini i/o drupal.
 • Coneixements del paquet Adobe (illustrator, photoshop, InDesign).
 • Coneixements de l’Office 365.
 • Resta de mèrits, detallats a l’apartat corresponent.

Competències:

 • Treball en equip.
 • Capacitat de planificació.
 • Comunicatiu/va.
 • Rigorositat.
 • Meticulositat.
 • Versatilitat.
 • Resolutiu/va.
 • Empatia.

Funcions principals del lloc:

 • Assistir a les diferents àrees de l’entitat en la comunicació i imatge corporativa.
 • Vetllar per la qualitat de la imatge corporativa i la seva reputació.
 • Executar i realitzar seguiment de la gestió de l’estratègia de comunicació i imatge de la marca dibi, així com de les entitats impulsores.
 • Fer seguiment dels diferents canals de comunicació dels que disposa l’entitat.

Característiques del lloc:

 • Dependència funcional: direcció de Comunicació.
 • Grup professional/categoria: diplomat/da o llicenciat/da.
 • Centre de treball: C/ Selva, 10 edifici Inblau “A”. Parc de Negocis Mas Blau (08820) El Prat del Llobregat, Barcelona.
 • Jornada efectiva: jornada completa.
 • Retribució: es valorarà en funció de l’experiència.
 • Horari: a determinar, de dilluns a dijous 08h00 17h00 i divendres de 08h00 a 15h00.
 • Durada del contracte: interinitat per vacant fins a la cobertura definitiva de la plaça.
 • Inici del contracte: incorporació immediata.

Presentació de sol·licituds:
Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, hauran d’adreçar-se a l’apartat del web www.lrc.cat “Treballa amb nosaltres” i inscriure’s a través de la plataforma de contractació.

Condicions del procés selectiu:

 • Entrevista personal, que versarà sobre el perfil competencial i contingut del llocobjecte de la convocatòria.
 • Valoració de l’experiència i mèrits aportats.
 • Prova pràctica/teòrica de l’àrea, si s’escau.
 • Caldrà acreditar els mèrits amb els corresponents certificats, si s’escau.
 • Si existeix igualtat dels/les candidats/es, es valorarà l’antiguitat aportada als centres públics.

Vigència de l’oferta: fins al 03 de novembre de 2023
Codi de la convocatòria: 26/2023
Centre de treball: laboratori del centre Mas Blau
Localitat: El Prat de Llobregat (Barcelona)
Nombre de vacants: 1
Plataforma d’inscripció: https://dibi.convoca.online/processDetail.html?id=34f565ac-99e2-4421-080e-08dbd45af903&type=0

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *