S’anunica la catorzena edició de la Festa de la Ciència

Un any més celebrarem de nou la Festa de la Ciència, organitzada pel Programa Barcelona Ciència de l’Institut de Cultura de Barcelona, amb l’objectiu d’afavorir el diàleg imprescindible entre ciència i societat tot oferint propostes obertes a tota la ciutadania.

La catorzena edició s’emmarcarà dins de la Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona, que en el 2021 celebrarà la seva segona edició. La Biennal tindrà lloc entre els dies 8 i 13 de juny i la Festa es durà a terme el dia 13 de juny, en una part del Front Marítim de Barcelona.

Festa de la Ciència 2019
Font: Time Out

La Festa de la Ciència la fan les universitats, centres de recerca i les empreses de divulgació amb les propostes que ens envieu després de la convocatòria enviada pel Programa Barcelona Ciència. La manera de programar la Festa serà del tot diferent a la resta d’activitats de la Biennal Ciutat i Ciència, en la qual és un grup de comissaris qui s’encarrega de fer aquesta tasca. A la Festa sou tots i totes vosaltres qui configureu la programació amb les vostres activitats.

Per fer la Festa seguim comptant amb la col·laboració del comitè científic que es va crear en la dotzena edició, amb una vintena de membres que contribuiran aportant idees per millorar l’organització i funcionament de la Festa.

El marc de la Festa

Atès que en el 2021 la Festa formarà part de la Biennal Ciutat i Ciència, abordarà el tema transversal que farà de nexe comú a totes les activitats de la programació. El tema central seran els límits, en totes les seves accepcions. És un tema prou ampli perquè hi tinguin cabuda aspectes molt diversos com ara la vida i la mort, límits ètics a l’entorn de la ciència i la recerca, la ciència oberta i participada, art i ciència, etc.

Així mateix, tindrem en compte la celebració d’algunes efemèrides:

 • Barcelona serà la capital mundial de l’Alimentació Sostenible
 • Any Internacional de les Fruites i Verdures.
 • Inici del Decenni de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible (2021-2030)
 • Finalitzarà el Decenni de les Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica (dècada 2011-2021)

Aquestes efemèrides ens animen a programar activitats encaminades a crear consciència i centrar l’atenció sobre els beneficis que comporta una alimentació saludable. També d’altres activitats amb relació als oceans i la seva recerca o la importància de la biodiversitat en els diferent ecosistemes. Però, òbviament, una Festa de la Ciència ha de poder tractar molts altres temes, com hem fet sempre al llarg dels anys i que, ben segur, podem vincular amb el tema central: els límits. En fem referència d’alguns d’ells:

 • Medi Ambient. Hem arribat al límit de sobreexplotació del planeta Terra. El canvi climàtic és un fet constatat per la comunitat internacional. Cal continuar conscienciant la ciutadania que cal protegir i canviar la nostra actitud i comportament per millorar l’entorn en el que convivim tots els éssers humans.
 • Medicina i salut. Tema directament relacionat amb els límits: vida o mort, salut o malaltia, qualitat de vida o deteriorament de les condicions vitals. Imprescindible parlar de medicina i salut a la Festa, en un moment en què haurem viscut una situació de pandèmia provocada per un coronavirus que ha commogut el món. Tindrem ja una vacuna disponible? Haurem aconseguit tractaments eficaços per guarir les persones infectades? Tots aquests temes i molts més tenen cabuda a la Festa (envelliment, medicina personalitzada, malalties mentals, aplicació de la robòtica,…)
 • Números. Les matemàtiques tenen molt present el concepte de límit i no poden faltar a la Festa activitats al voltant dels números i les matemàtiques que, en definitiva, ens ajuden a explicar el món.
 • Dades obertes. En el món actual es genera constantment una gran quantitat d’informació. Totes les dades han de poder ser obertes, a excepció de les protegides pels límits de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Especialment importants les dades generades o custodiades per organismes públics per tal que siguin reutilitzades per al bé comú i per al benefici de persones i entitats interessades, tot fomentant la transparència en la gestió, millora dels serveis a la ciutadania, presa de decisions de futur, etc.
 • Nanotecnologia. On estan els límits d’allò visible i allò invisible per a un ésser humà, degut a la seva escala? La nanotecnologia avui en dia té infinitat d’aplicacions en àrees molt diverses com ara la medicina, materials i l’electrònica.
 • Robots i Intel·ligència artificial. Els avenços en robòtica i intel·ligència artificial ens permeten per exemple discernir el límit entre tenir una qualitat de vida o no tenir-la (pròtesis artificials), o bé treballar amb dades que sense la intel·ligència artificial seria impossible fer-ho (límit entre el que podríem fer o no), però també plantegen dilemes i límits ètics que caldrà afrontar.
 • Makers. En les darreres dècades ha augmentat l’anomenada cultura maker, basada en l’anomenada cultura DIY (Do It Yourself), que permet a la ciutadania participar dels avenços tecnològics. Això ens permet no estar tant limitats a l’hora de fabricar productes que necessitem i, per tant, ser més autosuficients i alhora més col·laboratius.
 • Il·lustració científica/còmic científic. On són els límits de la divulgació científica? Hi ha límits? Podem abordar les característiques d’una bona il·lustració científica així com les aportacions de les noves tecnologies digitals. Així mateix, podem també tractar tot el
  ventall de possibilitats que ens ofereix el còmic científic, un format que cada cop té més adeptes en el món de la comunicació i divulgació científica.
 • Dones i ciència. Hem de conscienciar la ciutadania que no existeix una frontera o límit entre la dona i la ciència. Les dones han estat invisibles en el món de la ciència malgrat hi han contribuït significativament des dels seus inicis. Cal fomentar entre les persones joves que les dones també poden fer carreres brillants, tant científiques com tecnològiques.
 • Art i ciència. Hi ha límits entre l’art i la ciència? Tenen quelcom en comú? Es poden ajudar l’una de l’altra? Aquest aspecte ens interessa molt treballar-ho, ja sigui en formats tallers o amb espectacles que treballin aquest vincle.
 • Desmitificació de la dificultat de la ciència respecte altres matèries. Des de temps immemorables la ciència ha estat classificada com quelcom difícil i complicat. Cal trencar aquest concepte que limita la possibilitat que molts joves no s’interessin per les carreres científiques o que una gran part de la ciutadania no s’apropi als esdeveniments de ciència de la ciutat. És igual de complicat que ho pot ser qualsevol altra disciplina.
ISGlobal y su centro aliado, CREAL, participan en la Fiesta de la Ciencia de Barcelona - Noticia - ISGLOBAL
Font: ISGlobal

Els espais de la Festa

Proposem celebrar la Festa de la Ciència a una zona del front marítim de la ciutat.

Naturalment, no sabem la situació que tindrem el juny del 2021 però en tot cas, estem obligats a programar tenint en compte una possible situació de pandèmia que ens obligui a complir determinats protocols de seguretat que permetin la seva celebració.

La proposta se centra en una part del Parc de la Barceloneta, el pati interior del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), els patis interiors de l’Institut de Ciències del Mar (ICM), el carreró que es troba darrera de l’ICM, així com la possibilitat d’utilitzar alguns espais interiors tant del PRBB com de l’ICM i de la Fàbrica del Sol.

Comptarem amb diferents espais que gestionarem en funció de les activitats presentades i les organitzarem per afinitat temàtica (salut, medi ambient, etc). Comptarem amb activitats per a nens i nenes, així com per a joves i adults.

El Parc de la Barceloneta i els voltants disposen de locals de restauració, cosa que farà innecessària una zona específica amb food-trucks.

Horari i tipus d’activitats

Horari:

La Festa tindrà lloc diumenge 13 de juny, de 10 h a 21 h

Tipus d’activitats:

La situació de pandèmia en la que molt probablement encara estarem immersos, ens obliga a evitar al màxim el moviment excessiu de persones al voltant de les àrees on es faran les activitats. Hauran de ser activitats molt pautades, ben delimitades perimetralment i amb un sol punt d’entrada i un sol punt diferent de sortida. Caldrà considerar, a més:

 • Totes les activitats seran amb inscripció prèvia. Totes les inscripcions es gestionaran des de l’Institut de Cultura de Barcelona i hi haurà una persona a cada espai per controlar l’accés, també contractada per l’Institut de Cultura de Barcelona.
 • Les persones assistents a totes les activitats hauran d’estar assegudes i mantenir la distància estipulada entre elles. No farem distinció de si són de la mateixa bombolla familiar o no. Les distàncies es respectaran en tots els casos. Altrament la gestió es fa molt complicada.
 • Atès que els espais s’han de netejar després de cada activitat i això requereix un temps mínim, en algun casos es programaran paquets d’activitats d’una durada aproximada d’una hora (per exemple, 4 microxerrades). Això ens permetrà programar més activitats de les que podríem si féssim activitats individualitzades i calgués després esperar mitja hora mentre es fa la desinfecció del mobiliari i material. Algunes d’aquestes agrupacions d’activitats tindran lloc en un escenari per tal que ho puguin veure més persones.
 • A priori, no es podran programar espectacles itinerants, l’espai 0-6 anys o d’altres que formen part de l’imaginari de la Festa i que no reuneixen les condicions per adaptar-nos a la situació motivada pel Covid19.
 • Per una altra banda, el fet que l’any 2021 la Festa de la Ciència formi part de la Biennal Ciutat i Ciència, ens fa replantejar el format de debats. A la Biennal hi haurà molts debats i taules rodones i per aquest motiu a la Festa de la Ciència 2021 no programarem debats.
 • Finalment, el fet que haguem de preveure la distància entre persones i la impossibilitat de compartir material, ens condiciona especialment alguns formats. Caldrà repensar algunes activitats i potser treballar amb materials que es puguin endur, o bé preveure diversos kits individuals que després es puguin desinfectar mentre es fan servir altres ja desinfectats.

Tallers

Podran ser de dos tipus:

 • Els tallers de format 30-45 minuts.
 • No es podrà compartir materials entre els assistents. Caldrà preveure kits individuals per als assistents, que s’hauran de netejar un cop acabi l’activitat o bé, si s’escau, que se’ls puguin endur. En el cas de tallers per a adults, hi hauria, a més, la possibilitat d’usar les eines digitals dels propis participants, com seria el cas dels mòbils personals.
 • Tallers d’un màxim de 10 minuts, per ser incorporats en circuits d’uns 4 tallers. El tema dels materials que utilitzin els assistents és igual que en el cas anterior.
 • Atès que, malauradament, no podrem programar molts tallers de durada 30-45 minuts, us aconsellem que proposeu tallers dels dos tipus (potser adaptar el mateix taller en els dos formats de durada) de manera que puguem programar un dels dos en algun moment del dia.

Demostracions

Amb la idea de poder fer el màxim de demostracions possible, us proposem fer grups de demostracions en franges d’un màxim d’una hora; es farien diverses demostracions (10-25 minuts). Es podrà plantejar, si s’escau, que una demostració tingui lloc en diversos passis de franges horàries diferents. Tot això anirà en funció de les propostes que arribin i de les temàtiques que abordin. Des de l’Institut de Cultura de Barcelona farem els grups en funció de les temàtiques proposades.

Hi haurà un conductor de les demostracions, que en farà la presentació.

Más de un millar de personas participan en la actividad de la Fundación Gas Natural Fenosa de la IV Fiesta de la Ciencia de la UB - Fundación Naturgy
Font: Fundació Naturgy

Tallers-Demostracions

Plantegem una opció consistent en tallers-demostracions per a grups grans de persones.

Els assistents podran seguir les indicacions del que cal fer des dels seus seients, indicacions que s’aniran donant des d’un escenari. Es tracta d’activitats en les que el que cal fer no requereix disposar de molt material ni de molt espai (per exemple, papiroflèxia).

La durada també serà d’entre 10-25 minuts, per poder fer diverses en una franja horària aproximada d’1 hora. Hi haurà un conductor de les activitats, com en els casos anteriors.

Microxerrades TED

Presentacions molt breus d’investigadors i investigadores sobre projectes i línies de recerca en curs, adreçades al públic adult. No podrem programar el nombre de microxerrades d’edicions anteriors i, per tal de poder donar cabuda al màxim nombre possible, farem programacions d’una hora que inclouran 4 microxerrades de 10 minuts de presentació més 3-4 minuts de preguntes del públic. Des del programa Barcelona Ciència farem els grups de microxerrades en funció de les propostes rebudes.

Hi haurà un conductor de les sessions, que en farà la presentació dels ponents i la gestió de la participació del públic.

Itineraris

Diverses rutes d’una durada màxima de 60 minuts ens convidaran a recórrer els voltants, tot explorant diversos aspectes com la seva flora, ocells, sons, etc. El nombre d’assistents estarà molt acotat, per poder mantenir les distàncies adequades.

Espectacles

També tenen cabuda a la Festa tant shows o espectacles de divulgació de la ciència, amb experiments en directe, així com propostes que treballin la intersecció art i ciència en formats escènics com el teatre, la dansa, el circ, la màgia, etc.

Els espectacles tindran lloc en un escenari.

Data límit per la presentació de propostes

28 de febrer de 2021

A través del FORMULARI

És una fitxa per cada activitat. Per tant, en cas que proposeu més d’una activitat cal que entreu i empleneu el formulari tantes vegades com activitats tingueu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *