La Fundació Institució de Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) busca tècnic/a de comunicació

La Fundació Institució de Centres de Recerca de Catalunya (“I-CERCA”), entitat adscrita al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, té la necessitat de cobrir un lloc de treball com a Tècnic/a de comunicació per reforçar el Programa d’Impuls a la Transferència de Coneixement (nivell TP7, Comunicació).


Es tracta d’una plaça de caràcter temporal, vinculada al “Programa d’impuls de la transferència de coneixement i la innovació, mitjançant actuacions transversals orientades a la promoció i la comunicació de la transferència del sistema CERCA”, finançat per la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement.

Descripció del lloc:

 • Lloc de treball: Tècnic de projectes (Comunicació).
 • Categoria: Personal tècnic
 • Nivell: TP7
 • Import brut en còmput semestral : 17.447,43€
 • Horari: Jornada ordinària de 37,5 hores setmanals de dilluns a divendres
 • Centre de treball: Fundació Institució Centres de recerca de Catalunya
 • Adreça: Via Laietana, número 2 (*)
 • Població: (08003) Barcelona
 • Tipus contracte: Contracte temporal per circumstàncies de la producció (Reial
  Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre,).
 • Durada: 6 mesos.

Requisits:
Es tindran en compte prioritàriament les sol·licituds de les persones que reuneixin els requisits de titulació i coneixements següents:

 • Titulació acadèmica : Grau o Llicenciatura en Comunicació, Màrqueting, Publicitat o Periodisme, o titulació de contingut anàleg.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana: Nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística o titulació equivalent.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa: B2 Escola Oficial d’Idiomes o titulació equivalent.
 • Experiència mínima de tres anys en tasques similars a les requerides per al lloc de treball.

Funcions del lloc:

 • Realització de tasques laborals en matèria de Comunicació relacionades amb el Programa d’impuls de la transferència de coneixement i la innovació, mitjançant actuacions transversals orientades a la promoció i la comunicació de la transferència del sistema CERCA.

Es valorarà:

 • Formació específica en eines de comunicació i monitorització digitals.
 • Coneixement d’eines ofimàtiques d’entorn Windows Office, Excel, Word, Outlook.Domini d’eines digitals i xarxes socials. Es valoraran coneixements de blogging
 • (WordPress), infografies, fotografia i edició de vídeo (Adobe Premiere o altres).
 • Coneixements de suport a la gestió de projectes.
 • Coneixements i interès per la recerca, la innovació i la transferència de coneixement.
 • Experiència en la gestió de projectes.
 • Experiència laboral en entitats del sistema CERCA o del sector públic.
 • Capacitat de planificació i d’organització, polivalència, flexibilitat i de treball en equip.

Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els principis informadors i els objectius dels sistemes de
provisió.
En el procediment de selecció es tindran en compte l’antiguitat, la formació i l’experiència en tasques dins l’àrea funcional, atenent al grup d’adscripció, i si s’escau, el resultat d’una entrevista i/o prova sobre el lloc de treball.

Proposta:

Contracte temporal per circumstàncies de la producció (Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre) amb durada de 6 mesos.

Presentació de currículums:

Data límit presentació de sol·licituds: 30 dies, a comptar des de la data de publicació. Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta mitjançant un correu electrònic a l’adreça: applications@cerca.cat

Al correu electrònic hi ha de constar a l’apartat assumpte CERCA TP7 COMUNICACIO i a l’apartat reservat al text, els cognoms i nom, el NIF, el telèfon de contacte, la titulació acadèmica i el nivell de català. Així mateix s’ha d’adjuntar el currículum personal on hi consti la descripció de les tasques realitzades en els diferents llocs ocupats fins el moment.

El sistema de selecció serà:

 • Anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la formació, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Entrevista personal. Un cop valorat el currículum, les persones seleccionades seran convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

**Les candidatures que no compleixin amb els requisits, que no estiguin incloses dins els supòsits previstos o no es tramitin d’acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte.

El termini acaba el 27 de gener.

Més informació: https://cerca.cat/qui-som/transparencia/#ofertes-laborals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *