FECYT publica una nova edició del “Llibre blanc de les Unitats de Cultura Científica i de la Innovació” (UCC+I)

En aquest document s’inclouen els requisits mínims necessaris per poder-se registrar com a UCC+I i formar part de la Xarxa UCC+I, a la qual pertany l’ACCC.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), depenent del Ministerio de Ciencia e Innovación, acaba de publicar una nova edició del Llibre blanc de les Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+I). Aquest document inclou los requisits mínims que ha de complir qualsevol estructura/servei de comunicació, difusió y divulgació de la ciència, la tecnologia i la innovació per a poder registrar-se com a UCC+I i formar part de la Xarxa UCC+I.

La Xarxa de UCC+I va néixer l’any 2007 dintre del marc de l’Any de la Ciència, que va promoure la creació i l’enfortiment d’unitats a universitats i centres d’investigació. Actualment, ja són 114 unitats les que formen part d’aquesta Xarxa.

L’objetivo principal de las UCC+I es estretir distancies entre la societat i a la comunitat científica, tractant de traslladar al carrer la realitat diària de la ciència, la tecnologia i la innovació, en base a l’atenció a la diversitat social i de capacitats de la societat espanyola i el compromís dels centres d’investigació, universitats i altres entitats de caràcter científic per una ciència inclusiva, diversa, igualitària i sostenible.

El Llibre consta de sis capítols. Un d’ells té a veure amb les diverses modalitats de UCC+I que existeixen atenent a les seves línies d’actuació:

•    UCC+I que realitzen comunicació de resultats de I+D+I
•    UCC+I que realitzen divulgació del coneixement científic i tecnològic
•    UCC+I que realitzen assessorament i formació del personal investigador en divulgació i comunicació de la I+D+I
•    UCC+I que realitzen investigació sobre els processos de difusió social de la I+D+I

Altres capítols responen als públics als que es dirigeixen les UCC+I, que són:

•    Administració pública
•    Centres educatius no universitaris
•    Comunitat científica
•    Entitats de difusió cultural
•    Medis de comunicació
•    Públic infantil i juvenil
•    Altres grups socials

Per últim, es fa referència també a les activitats i continguts que produeixen les UCC+I com, per exemple, xerrades i cicles de conferències, materials educatius i audiovisuals, producció editorial, cursos, seminaris y jornades sobre temàtiques de difusió i comunicació de la ciència, informes i tallers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *