L’AECC adverteix sobre una campanya judicial contra els que combaten la pseudociència a través de la comunicació científica

L’Associació Espanyola de Comunicació Científica alerta contra la limitació de el dret a la informació provocat per l’augment de demandes contra els que informen sobre pseudociències.

L’Associació Espanyola de Comunicació Científica (AECC) ha tingut coneixement d’un nombre creixent de casos de demandes i querelles contra professionals per opinar i / o informar sobre pseudoterapias no avalades per l’evidència científica. Com ja hem posat de manifest en anteriors ocasions, considerem especialment important que es transmetin a la societat informacions amb el degut rigor científic i creiem que és un exercici de responsabilitat social denunciar davant l’opinió pública les pràctiques sense evidència científica. La preocupació per l’impacte d’aquest problema ha portat al fet que, des d’instàncies com el Ministeri de Sanitat, el Ministeri de Ciència i l’Organització Mèdica Col·legial, entre d’altres, s’hagin posat en marxa accions per denunciar i reduir l’avanç de la mateixa.

L’AECC considera que és tasca de les persones que comuniquen ciència informar de manera veraç sobre aquestes qüestions, sense que això suposi un problema per a l’exercici professional ni per la seva pròpia llibertat individual. Aquestes denúncies contra periodistes i comunicadors científics, que argumenten tractar de protegir el dret a l’honor de les parts denunciants, suposen un risc per a l’exercici professional de la comunicació científica, ja que totes les persones denunciades ho han estat quan informaven sobre determinades pseudoterapias o participaven com a fonts expertes en publicacions realitzades per altres periodistes.

L’AECC expressa el seu ple respecte als procediments judicials oberts i a les decisions que es derivin d’aquests, però ressalta la importància de protegir simultàniament dos pilars clau de qualsevol Estat democràtic de Dret: la llibertat d’expressió i la llibertat d’informació. Aquests drets fonamentals, reconeguts dins de l’article 20 de la Constitució Espanyola de 1978, garanteixen, respectivament, la llibertat d’expressar idees, pensaments, opinions i judicis de valor i la llibertat de comunicar o rebre fets noticiables de manera veraç. El Tribunal Constitucional ha assenyalat en múltiples ocasions que l’article 20 de la Constitució, a través dels seus respectius apartats, “garanteix el manteniment d’una comunicació pública lliure” sense la qual “no hi ha societat lliure ni, per tant, sobirania popular”. És a dir, la llibertat d’expressió i la llibertat d’informació són instruments clau per a la formació i el desenvolupament de l’opinió pública lliure, lligada de forma indissoluble a l’pluralisme polític de qualsevol sistema democràtic.

Finalment, l’AECC destaca la necessitat de protegir i garantir ambdós drets fonamentals, de summa rellevància en l’àmbit de la comunicació científica, sempre tenint en compte que cap dret fonamental és il·limitat, com ha posat de manifest el Tribunal Constitucional en nombroses ocasions. Finalment, la Junta Directiva vol rebutjar tota acció legal empresa amb l’únic objectiu de silenciar els professionals especialitzats i d’evitar que treballin lliurement ja que això suposaria una ingerència d’especial gravetat en l’exercici de les llibertats d’expressió i d’informació, dos pilars bàsics de la nostra democràcia.

Aquest comunicat ha estat recolzat per l’Associació de Periodistes d’Informació Ambiental (APIA), l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), l’Associació Galega de Comunicació de Cultura Científica i tecnològica en (DivulgACCIÓN – AGCCCT) i l’Associació de Comunicadors de Biotecnologia ( ACB).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *