Manifest de la Junta de l’ACCC en relació a la informació sobre els transgènics

Arran del debat generat a la llista de distribució de l’ACCC sobre la informació i tractament en els mitjans de comunicació en relació als transgènics (vegeu “Resum de la llista ACCC” en el butlletí número 34), la Junta de l’ACCC va emetre el següent Manifest:”:

El debat sobre els transgènics a la nostra societat és un dels més difícils de portar al terreny del diàleg, més enllà de les postures del tot enfrontades . No és només un tema científic, sinó que també inclou aspectes socioeconòmics i polítics fonamentals. La simplificació que es fa sovint afavoreix una presa de posició simple, a favor o en contra.

El nostre interès és difondre, per una banda, dades contrastades pel mètode científic per tal de lluitar contra la manipulació i la ignorància. Per una altra, ens agradaria promoure un debat on es tinguessin en compte els diferents punts de vista, incorporant-hi tan els fets científics com els aspectes socioeconòmics que generen aquests productes.

La millor manera de formar-se una opinió és tenint a l’abast informació ben documentada i contrastada. Així doncs, animem els científics que desmenteixin amb arguments les dades que considerin falses quan les vegin publicades als mitjans, adreçant-se als mateixos mitjans i a aquesta llista, que vol ser  un espai obert al diàleg i dedicat a la comunicació científica.

Considerant, a més, que aquest és un tema que arribarà al debat parlamentari, ens sembla prou important centralitzar la informació creant un apartat dins del web de l’ACCC. També seria desitjable celebrar una jornada o debat presencial promogut per l’ACCC amb persones disposades a aquest diàleg per donar encara més visibilitat als arguments i les dades recollides. Per ambdues coses demanen la col·laboració dels membres de la llista, sempre amb la premissa d’aportar dades i de no tancar-se al diàleg.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *