L’IEC cerca un/a Tècnic/a en Comunicació (Internitat)

Integrat en l’equip del Servei de Projecció i Comunicació Institucional, la funció principal del lloc de treball consisteix a desplegar i executar les diferents accions previstes per a assolir els objectius de comunicació interna i externa establerts en el Pla de Comunicació de l’entitat.

Responsabilitats:

 • Col·laborar en el desenvolupament i execució del «Pla estratègic de comunicació» a partir del Pla de  Comunicació de l’IEC. 
 • Elaborar i revisar materials de difusió, comunicats, convocatòries i agenda d’activitats de l’IEC.
 • Elaborar articles, reculls de premsa i galeries fotogràfiques per als diferents canals, especialment el butlletí de l’IEC, amb vista a fer-los arribar als gairebé nou mil receptors que hi ha actualment, entre mitjans de  comunicació, subscriptors, personal propi, membres i equip directiu de l’IEC. 
 • Coordinar i elaborar estratègies i continguts per a les xarxes socials de l’IEC, en especial X, Instagram, i  LinkedIn. 
 • Atendre les peticions dels mitjans de comunicació, tant d’informació sobre la pròpia institució, com en relació  amb els actes que s’hi desenvolupen, o per a la concessió d’entrevistes. 
 • Cobrir els actes que són susceptibles de ser comunicats, redactar els comunicats amb les declaracions dels  protagonistes in situ, acompanyar amb fotografies i altres materials multimèdia les publicacions planificades.
 • Cobrir actes fora de l’IEC i acompanyar els membres de l’Equip de Govern a entrevistes, conferències i viatges  que necessitin cobriment informatiu. 
 • Col·laborar en l’organització de conferències de premsa i altres actes adreçats als mitjans de comunicació.
 • Participar en la difusió dels projectes i recerques liderades per l’IEC. 
 • Mantenir actualitzades les bases de dades de periodistes i subscriptors del butlletí.

Requisits generals:

 • Estar en possessió del títol de grau en alguna de les especialitats següents: comunicació de les organitzacions,  periodisme, comunicació audiovisual, comunicació digital o comunicació i indústries culturals.
 • Tenir almenys tres anys d’experiència en equips de comunicació en l’àmbit institucional, preferentment de l’àmbit cultural o del periodisme científic, organitzacions sense ànim de lucre, o bé en un lloc de treball amb  les mateixes funcions o unes de similars. 
 • Tenir almenys tres anys d’experiència en la comunicació de marques i projectes. 
 • Haver obtingut el certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Generalitat de Catalunya (antic nivell C de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent i acreditar-ne un bon nivell, tant escrit com parlat.  
 • Haver obtingut el Fisrt Certificate in English (B2) o un títol equivalent, i acreditar-ne un bon nivell, tant escrit  com parlat. Es valorarà positivament el coneixement d’altres llengües. 
 • Ésser usuari avançat d’ofimàtica, de la gestió de llocs web i xarxes socials (X, Instagram, TikTok, LinkedIn,  Facebook). 
 • Tenir domini de les eines digitals de difusió: gestió de webs, correus-e, butlletins, xarxes i missatgeria.
 • Tenir disponibilitat i flexibilitat horària.

Mèrits:

 • Haver cursat estudis de postgrau en comunicació digital, comunicació científica, cultural o institucional. 
 • Haver obtingut el certificat de nivell superior de català (C2) de la Generalitat de Catalunya (antic nivell D de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent. 
 • Tenir coneixements bàsics de les eines d’edició multimèdia (fotografia, vídeo, infografia).
 • Tenir coneixements de disseny gràfic i digital. 
 • Estar familiaritzat amb l’entorn acadèmic i el sistema espanyol/europeu de ciència i innovació.
 • Tenir coneixement de les tendències i evolució de l’ecosistema de la comunicació. 

En el marc del procés de selecció, l’IEC pot requerir l’acreditació documental dels requisits i mèrits al·legats per les persones candidates. La contractació es formalitzarà mitjançant un contracte d’interinitat amb un període de prova.  

La jornada laboral és de 37,5 hores setmanals, flexibles en funció de l’activitat, i la retribució es podrà negociar, en funció de la vàlua del candidat i d’acord amb la política retributiva de l’IEC.

Procediment i terminis:

Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió de selecció constituïda a tal efecte. Les persones preseleccionades passaran a una segona fase, en la qual es duran a terme les entrevistes corresponents amb la comissió de selecció.

Les persones interessades s’han d’adreçar per correu electrònic al Servei de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), amb la indicació de la referència TSC/02, i han d’adjuntar el curriculum vitae amb  una fotografia actual. El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el dia 10 de juliol de 2024.  

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *