L’IDIBAPS cerca Tècnic de Comunicació.

L’IDIBAPS convoca el procés selectiu per a la cobertura d’una Plaça de Tècnic Funcional de Gestió (G2-Personal de Gestió) per a la Oficina de Comunicació de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (FRCB-IDIBAPS).

Requisits de l’ aspirant:

 • Titulació: Llicenciatura en ciències biomèdiques o similar/equivalent o bé llicenciatura en periodisme, comunicació audiovisual o similar/equivalent.
 • Experiència: Es valorarà experiència en un centre de recerca/hospital/universitat i en àmbits com la redacció de notícies científiques, l’organització d’actes i activitats de divulgació, la relació amb els mitjans de comunicació i la gestió de xarxes socials.
 • Funcions: El tècnic de comunicació dependrà directament del responsable de comunicació i donarà suport a les diferents tasques de l’oficina com, per exemple:
  • Redacció i edició de notícies.
  • Relació amb els mitjans de comunicació (elaboració de notes de premsa, organització de rodes de premsa…).
  • Relacions públiques (organització d’actes i visites).
  • Organització d’activitats de divulgació científica.
  • Elaboració de memòries i material de difusió.

Condicions Contractuals:

 • Posició a Jornada completa (37,50 hores setmanals).
 • Condicions econòmiques: salari ofert 31.338,48 €.
 • Dependència Orgànica: Dependència del Cap de la Unitat d’Administració de Personal.

Presentació de Sol·licituds:

 • Bases de la Convocatòria
 • Carta Presentació: Fent explícita la referència de la convocatòria i la motivació personal de la sol·licitud.
 • Currículum Vitae.
 • Documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació requerida.
 • Imprescindible adjuntar a la sol·licitud l’Autorització degudament signada referent al Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (Document Adjunt, Pàgina 3).

Lloc de Presentació:

Els candidats podran presentar les seves sol·licituds, indicant la referència de la convocatòria a la qual opten de les següents maneres:

 1. Entregant-lo personalment al Dep. de Recursos Humans, situat al Centre Esther Koplowitz, C/ Rosselló 149, en horari de 10 a 13 h de dilluns a divendres,
 2. A través de correu ordinari, a l’ adreça referenciada en el punt anterior
 3. Per correu electrònic al mail: fcrbrrhh@recerca.clinic.cat

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 26/07/2023.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *