L’Institut d’Estudis Catalans cerca un/a Tècnic/a en Comunicació Institucional

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) és una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte la recerca científica en tots els elements de la cultura catalana. Actualment, cerca incorporar entre el seu equip un/a Tècnic/a en Comunicació Institucional.

La funció principal del lloc de treball consisteix a col·laborar en la gestió de la comunicació de l’activitat acadèmica, institucional i científica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), les seves societats filials i les seves delegacions.

Responsabilitats:

 • Redactar notícies, cròniques, ressenyes editorials, comunicats de premsa i entrevistes.
 • Donar cobertura mediàtica als actes organitzats per l’IEC dins o fora de les seves seus.
 • Col·laborar en l’organització de conferències de premsa i altres actes adreçats als mitjans de comunicació.
 • Atendre els mitjans de comunicació tant en relació amb informació sobre la institució com en relació amb els actes que es desenvolupen a l’IEC.
 • Gestionar la presència de l’IEC en el món digital i les xarxes socials (Internet, web corporatiu, Twitter, Instagram, Linkedin, Facebook…).

Requisits generals:

 • Estar en possessió del títol de grau en alguna de les especialitats següents: periodisme, comunicació audiovisual o comunicació i indústries culturals.
 • Haver obtingut el certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Generalitat de Catalunya (antic nivell C de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent i acreditar-ne un bon nivell, tant escrit com parlat.
 • Tenir almenys tres anys d’experiència en comunicació institucional, preferentment de l’àmbit cultural o del periodisme científic, o bé en un lloc de treball amb les mateixes funcions o unes de similars.
 • Ésser usuari avançat en la gestió de llocs web i xarxes socials i en l’edició de vídeo i àudio.
 • Tenir disponibilitat i flexibilitat horària.

Mèrits:

 • Haver cursat estudis de postgrau en comunicació científica, cultural o institucional.
 • Haver obtingut el certificat de nivell superior de català (C2) de la Generalitat de Catalunya (antic nivell D de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent.
 • Tenir coneixements de disseny gràfic i digital.
 • Tenir coneixements bàsics de fotografia.
 • Estar familiaritzat amb l’entorn acadèmic i el sistema espanyol/europeu de ciència i innovació.
 • Tenir coneixement de llengües estrangeres, especialment d’anglès.
 • En el marc del procés de selecció, l’IEC podrà requerir l’acreditació documental dels requisits i mèrits al·legats pels candidats.

La contractació es formalitzarà mitjançant un contracte de caràcter indefinit amb període de prova. La
jornada laboral és de 37,5 hores setmanals, flexibles en funció de l’activitat, i la retribució és negociable
d’acord amb el currículum que s’acrediti.


Procediment i terminis:

Les persones interessades han d’enviar el curriculum vitae, per correu electrònic, al Servei de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat). Poden fer-ho fins al 24 d’octubre de 2022 i, en el correu, han d’indicar la referència TSC/04. Les persones preseleccionades poden ser citades per a una entrevista de valoració.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *