CTFC cerca un/a Responsable de Comunicació Científica

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) és un centre de recerca adscrit a la Generalitat de Catalunya, i s’hi relaciona mitjançant el Departament competent en matèria de boscos.
És un centre CERCA i està acreditat com agent TECNIO per la Generalitat (desenvolupador de tecnologia públic). Té concedida la menció de “Human Resources Excellence in Research” de la Comissió Europea, que la reconeix com a institució de recerca europea que promou un ambient de treball favorable i motivador.

Com a centre públic de recerca, el CTFC té l’objectiu de difondre i comunicar els projectes i els resultats obtinguts pels seus investigadors, amb l’objectiu d’arribar al conjunt de la societat i/o a un públic especialitzat en termes de gestió forestal sostenible, desenvolupament rural i innovació en el sector forestal.

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Les principals responsabilitats seran:

 • Treballar en contacte amb els caps de programa del CTFC per identificar les principals fites a comunicar, en recerca i transferència.
 • Elaborar l’estratègia de comunicació i difusió d’aquestes fites, i desenvolupar mesures per impulsar les activitats del CTFC.
 • Redactar notes de premsa, policy briefs i materials de comunicació en estreta col·laboració amb els investigadors del CTFC.
 • Comunicar fites i resultats científics i de transferència del CTFC a través de diferents canals i xarxes socials. Això inclou el lideratge o la contribució a la redacció i/o implementació de plans de comunicació de projectes científics.
 • Donar suport i participar en reunions i esdeveniments científics i de transferència.
 • Elaborar informes científics anuals supervisats pels Caps de Programes.
 • Preparar continguts per la pàgina web i el blog del CTFC
 • Donar suport al Coordinador de Comunicació en altres comunicacions necessàries i tasques de difusió.
 • Contribució a altres activitats institucionals que se li encarreguin.
 • Qualsevol altra funció o tasca que per la seva naturalesa li sigui encomanada.

REQUISITS NECESSARIS

 • Llicenciatura o grau universitari superior en Ciències Forestals o disciplina relacionada com ara Biologia, Ecologia, Ciències Ambientals o Geografia, amb especialitat en Periodisme o Ciències de la Comunicació.
 • Experiència acreditada en activitats (virtuals) de divulgació de temes científics, dirigides a la societat en el seu conjunt i l’àmbit educatiu: organització de tallers, seminaris i seminaris web, blogs, exposicions, projectes educatius en línia, etc. Això implica coneixements del sistema operatiu Microsoft Office, i eines d’edició.
 • Experiència acreditada en periodisme científic i/o comunicació, inclòs el suport a recerca. Experiència en desenvolupament i implementació de plans de comunicació de projectes científics (especialment per a projectes H2020). Es valorarà experiència en ciència ciutadana i ciència oberta.
 • Excel·lents habilitats de comunicació i treball en xarxa, incloent-hi redacció d’articles i informes habilitats. Capacitat de transferir l’argot tècnic a documents de lectura inspiradors ajustats a públics específics o el públic general.
 • Coneixements i experiència en edició web.
 • Capacitat per treballar en entorns i equips multidisciplinaris. Capacitat de relacionar-se amb els interessats.
 • Es requereix domini de l’anglès, castellà i català. Es valorarà coneixements de francès.
 • Capacitat per treballar de manera autònoma i flexibilitat per realitzar diferents tasques.
 • Proactivitat, actitud positiva i ganes d’aprendre. Interès per immersió en el món de gestió forestal mediterrani. Capacitat per planificar accions, per identificar oportunitats per posicionar els missatges, i atenció al detall.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Data d’inici: abril de 2022.

 • Aquest càrrec dependrà del Coordinador de Comunicació i de les Direccions adjuntes de Recerca i Transferència.
 • És una plaça a jornada completa amb una durada d’1 any (amb possibilitat de pròrroga de contracte).
 • El lloc de treball és a Solsona, a la seu del CTFC, a la Unitat de Comunicació. Es combina la presencialitat (preferible) i el teletreball.
 • En funció de les categories laborals del CTFC, el salari brut anual s’ajustarà al perfil específic del candidat seleccionat (qualificacions i experiència), oscil·lant entre 30.000 i 35.000 €/any.

PROCÉS i CRITERIS DE SELECCIÓ

El procés de selecció està a càrrec de l’Àrea de Recursos Humans del CTFC. Aquest procés consistirà en:

Admissió de candidatures: les persones candidates hauran d’enviar un currículum i una carta de motivació, al correu dep.personal@ctfc.cat, en un termini fins el 25 de març del 2022 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia: Referencia: 22-01-00002 de l’oferta. No s’acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CTFC i/o les sol·licituds que es rebin a través del SOC i amb les instruccions que figuren en la mateixa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *