La UOC cerca Project Manager Tècnic d’R&I

La convocatòria finalitza el 20 de novembre de 2018

La persona seleccionada s’incorporarà com a Project Manager Tècnic d’R&I a l’equip de Gestió de projectes de la R&I Funding Unit de l’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la UOC.

Funcions:

 • Gestió integral de projectes de R&I amb finançament públic i privat.
 • Monitoratge del pla de treball dels projectes, gestió de riscos, informes científics i gestió contractual d’acords de subvenció i consorci.
 • Suport en l’organització i participació en reunions de consorcis i teleconferències.
 • Enllaç entre investigadors, altres departaments de la UOC i altres unitats de l’OSRT, agències de finançament, altres membres del consorci i coordinadors de projectes col•laboratius.
 • Planificació i seguiment de l’execució de la despesa i gestió de canvis (gestió dels pressupostos dels ajuts de R&I, acompanyament tècnic en la planificació de projectes, anàlisi de viabilitat i redefinició del pressupost si s’escau, suport en amendments, adjustments i resposta a requeriments, suport en la preparació d’informes financers i auditories internes).
 • Sol•licitud i seguiment de contractacions laborals i/o mercantils.
 • Control horari i de dedicacions (timesheets).
 • Calendarització i seguiment del lliurament de les justificacions científico-tècniques, econòmiques i així com d’auditories.
 • Garantir el compliment de les polítiques institucionals i la normativa i polítiques d’ens finançadors.
 • Proporcionar suport en reunions i activitats d’organització i difusió.
 • Registre i actualització continuada dels projectes en les eines de gestió de projectes interns i externs.
 • Registre, manteniment i tancament documental.
 • Altres funcions relacionades amb el treball per contribuir al funcionament de la R&I Funding Unit i a la millora continuada en la gestió de projectes.

Es farà una contractació laboral indefinida a temps complet.

El centre de treball serà la seu de Castelldefels, ubicada a l’Av. Carl Friedrich Gauss, 5 – Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels, Barcelona. 

 

Demanem:

 • Experiència contrastada en la gestió i coordinació de propostes i projectes de recerca regionals, nacionals, europeus i internacionals.
 • Coneixement dels programes de finançament d’R&I regionals, nacionals, europeus i internacionals.
 • Habilitat organitzativa i de gestió del temps (gestió de projectes simultanis assegurant el compliment de terminis).
 • Domini d’eines ofimàtiques a nivell avançat.
 • Capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en castellà i català.
 • Nivell d’anglès a partir de B2 del marc comú de referència, o equivalent mínim al First Certificate.
 • Persona amb un alt nivell d’iniciativa.
 • Habilitat de treball en equip i per a les relacions personals en entorn amb pressió de terminis.
 • Alt nivell d’interlocució i habilitat per a la comunicació verbal i escrita
 • Capacitat per treballar sota pressió i subjecte a terminis.

Valorem:

 • Formació específica en l’àmbit de la gestió de la innovació i recerca.
 • Coneixement del model educatiu de la UOC.

Tancament de convocatoria: 20/11/2018

 

Més informació

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *