Definició i objectius

L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) es constitueix el 1990 com a entitat professional que agrupa comunicadors científics, periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors de l’àmbit català amb interès per comunicar la informació científica en els mitjans escrits i audiovisuals.

El principal objectiu de l’ACCC és promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres de parla catalana. Vol també incidir en els aspectes socials i polítics de la informació científica, tot vetllant perquè contribueixi al progrés social.

Un altre objectiu prioritari de l’ACCC és facilitar la formació permanent dels seus associats i incentivar el debat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència, la tecnologia i la innovació.

 

A partir d’aquests principis l’ACCC treballa per:

Dinamitzar la presència de la ciència en els diferents mitjans de comunicació.

Facilitar la lliure circulació i la divulgació de les idees i el coneixement científic.

Vetllar per la independència i objectivitat dels continguts informatius que es generin al voltant de la ciència, la tecnologia i la innovació.

Promoure la normalització de la ciència i la divulgació científica com a continguts bàsics en l’àmbit de la cultura catalana.

Amb aquests plantejaments, l’ACCC porta a terme activitats com ara:

Edició de cinc números anuals de la revista Papers de l’ACCC.

Organització del concurs Loto Eureka i del Premi ACCC de divulgació de recerca científica per incentivar la divulgació feta pels joves.

Constitució i manteniment de grups especialitzats com el Grup d’Informació Ambiental (GIA).

Organització de jornades periòdiques com la de comunicació ambiental i ocasionals com les dedicades al tractament dels residus municipals i les d’informació sobre temes sanitaris.

Participació en activitats ciutadanes com ara la Setmana de la Ciència o el cicle de conferències La ciència al carrer.

Organització de cursos i activitats docents conjuntament amb universitats i altres institucions.

Creació de directoris, com el directori digital ambiental i el digital científic.

Actualment, l’ACCC té prop de 300 de socis, repartits a parts iguals entre periodistes i científics. Els tres primers presidents de l’entitat van ser Vladimir de Semir, Luis Ángel Fernández Hermana, Joaquim Elcacho, Mercè Piqueras i Cristina Ribas. L’actual president és Raül Toran.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *