L’IEC busca un/a Tècnic/a en Comunicació Digital

Integrat en l’equip del Servei de Comunicació, la funció principal del lloc de treball consisteix a col·laborar en la gestió de la comunicació de l’activitat acadèmica, institucional i científica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), les seves societats filials i les seves delegacions, especialment en l’entorn digital.

Responsabilitats:

 • Gestionar la presència de l’IEC en el món digital i les xarxes socials (Internet, web corporatiu, Twitter, Instagram, Linkedin…).
 • Participar en la redacció de notícies, cròniques, ressenyes editorials, comunicats de premsa i entrevistes.
 • Donar cobertura mediàtica als actes organitzats per l’IEC dins o fora de les seves seus.
 • Col·laborar en l’organització de conferències de premsa i altres actes adreçats als mitjans de comunicació.
 • Donar suport a l’atenció als mitjans de comunicació tant en relació amb informació sobre la institució
 • com en relació amb els actes que es desenvolupen a l’IEC.

Requisits generals:

 • Estar en possessió del títol de grau en alguna de les especialitats següents: comunicació de les organitzacions, periodisme, comunicació audiovisual, comunicació digital o comunicació i indústries culturals.
 • Tenir almenys dos anys d’experiència en comunicació digital en l’àmbit institucional, preferentment de l’àmbit cultural o del periodisme científic, o bé en un lloc de treball amb les mateixes funcions o unes de similars.
 • Haver obtingut el certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Generalitat de Catalunya (antic nivell C de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent i acreditar-ne un bon nivell, tant escrit com parlat.
 • Ésser usuari avançat en la gestió de llocs web i xarxes socials i en l’edició de vídeo i àudio.
 • Tenir coneixements de disseny gràfic i digital.
 • Tenir disponibilitat i flexibilitat horària.

Mèrits:

 • Haver cursat estudis de postgrau en comunicació digital, comunicació científica, cultural o institucional.
 • Haver obtingut el certificat de nivell superior de català (C2) de la Generalitat de Catalunya (antic nivell D de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent.
 • Tenir coneixements de l’eina Mailchimp.
 • Tenir coneixements bàsics de fotografia.
 • Estar familiaritzat amb l’entorn acadèmic i el sistema espanyol/europeu de ciència i innovació.
 • Tenir coneixement de llengües estrangeres, especialment d’anglès.

En el marc del procés de selecció, l’IEC podrà requerir l’acreditació documental dels requisits i mèrits al·legats pels candidats.

La contractació es formalitzarà mitjançant un contracte de caràcter indefinit amb període de prova. La jornada laboral és de 37,5 hores setmanals, flexibles en funció de l’activitat, i la retribució és negociable d’acord amb el currículum que s’acrediti.

Procediment i terminis:
Les persones interessades han d’enviar el curriculum vitae, per correu electrònic, al Servei de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat). Poden fer-ho fins al 17 de març de 2023 i, en el correu, han d’indicar la referència TCD/01.

Les persones preseleccionades poden ser citades per a una entrevista de valoració.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *