El Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la UPF busca un/a Responsable de Comunicació Científica

El Departament de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) busca un Responsable de Comunicació Científica per liderar la seva estratègia de comunicació, en estreta col·laboració amb la junta directiva de MELIS, amb l’objectiu d’apropar la producció científica del Departament a la societat i augmentar la seva visibilitat i impacte tant a nivell nacional com internacional.

Funcions a desenvolupar:

 • Tasques de cap de premsa: redacció de notes de premsa a partir d’articles científics, seguiment de la presència de la investigació de MELIS als mitjans de comunicació, gestió de consultes dels mitjans.
 • Creació de continguts: elaboració de notícies sobre novetats dins del Departament, incloent entrevistes i memòries anuals, actualització del contingut de la web institucional i la intranet.
 • Gestió de xarxes socials: gestió dels comptes de Twitter i Instagram de MELIS, seguiment de la interacció i anàlisi.
 • Gestió d’esdeveniments de participació pública: disseny, difusió, logística i avaluació.
 • Elaborar i liderar plans de comunicació del departament, proposant noves idees i solucions innovadores

Requisits:

 • Grau en ciències de la vida (Medicina, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Farmàcia…).
 • Coneixements sòlids de recerca biomèdica.
 • Coneixements del català i del castellà. Nivell C1 d’anglès.
 • Excel·lents habilitats interpersonals, de comunicació, escriptura i informes.
 • Capacitat per produir material escrit i audiovisual clar, concís i fer presentacions.

Es valorarà:

 • Màster en Comunicació Científica.
 • Experiència laboral en un lloc de treball similar, i coneixements pràctics de comunicació científica, participació del públic en la ciència, divulgació científica, etc.
 • Capacitat demostrable per presentar conceptes complexos de manera comprensible sense perdre la precisió.
 • Experiència en la redacció de contingut científic per a diferents públics.
 • Excel·lents habilitats organitzatives i de gestió del temps, i capacitat per gestionar prioritats i demandes conflictives.
 • Competències informàtiques, incloent l’ús de programari d’edició i gestió de contingut web i eines de gestió de comunicacions per correu electrònic.
 • Experiència en l’ús de programes d’edició de vídeo.
 • Habilitats de pensament estratègic.
 • Coneixements de finançadors governamentals (com ara agències de la UE o catalanes i espanyoles) i comercials de la recerca acadèmica i els procediments de finançament relacionats.
 • Coneixements pràctics de les activitats de gestió de la comunicació, inclosa la programació, l’elaboració del pressupost, el lliurament i el mesurament de la qualitat.

S’ofereix:

 • Retribució prevista: Sou 34.769,90 € anuals
 • Grup i complement: PSR grup 1 nivell U
 • Dedicació i jornada: 35 hores setmanals (temps complet).
 • Tipus de contractació: Indefinida segons el previst al RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021.

Criteris de selecció:

 • Formació Acadèmica: 0-20 punts.
 • Experiència professional/Adequació al perfil proposat: 0-60 punts.
 • Altres mèrits: 0-20 punts.
 • El procés de selecció inclourà, si escau, un examen pràctic i teòric i/o una entrevista.

Informació en el procés de participació: enviar un correu electrònic amb una còpia del currículum vitae del candidat/a indicant la referència MELIS-PSR-INDF-2022-21 a l’assumpte. Contacte: recruitment.melis@upf.edu. Termini de presentació de sol·licituds: 4/10/22

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *