EIT Health cerca responsable de comunicacions i relacions públiques

EIT Health Spain cerca una persona per incorporar-se com a responsable de comunicacions i relacions públiques en el seu Regional Innovation Hub.

EIT Halth Spain compta amb socis de sis regions (Catalunya, Galícia, Madrid, València, País Basc i Andalusia) que ofereixen un entorn d’innovació vibrant amb estrets vincles entre empreses, universitats, hospitals universitaris i proveïdors de serveis sanitaris que actuen com a forts agents en els tres pilars del triangle de la innovació: investigació, educació i empresa.

Rol

El/la responsable de comunicació i relacions públiques serà l’encarregat/da de desenvolupar i implementar un pla de comunicació regional multicanal eficaç, estratègic, proactiu i reactiu, dirigit a diverses audiències i parts interessades per donar suport l’agenda estratègica de l’EIT Health, així com d’optimitzar les relacions amb els principals responsables de la presa de decisions a nivell local, regional i nacional.

Sobre el/la candidat/a

Busquem un/a expert en comunicació amb experiència significativa en la direcció i producció de comunicacions externes proactives i reactives, idealment en el sector sanitari o en sectors relacionats. Ha de tenir una gran experiència en la direcció i gestió d’equips de comunicació utilitzant un enfocament multicanal amb un historial provat d’establiment de relacions de treball efectives amb les principals parts interessades en tot l’espectre de la sanitat, inclosos els editors dels mitjans de comunicació i els periodistes pertinents a nivell nacional, regional i local.

Criteris essencials

 • Estudis superiors en una matèria rellevant.
 • Més de 8 anys d’experiència en un lloc de comunicació / relacions públiques amb un coneixement exhaustiu dels mètodes de comunicació innovadors, inclòs l’aprofitament i la maximització dels canals de mitjans tradicionals, digitals i socials.
 • Capacitat demostrada per a dissenyar, desenvolupar i aplicar una estratègia de comunicació integrada utilitzant una sèrie de canals.
 • Excel·lents habilitats de redacció de continguts de comunicació rellevants per a diverses audiències, reconeixent la barreja de canals i formats.
 • Experiència en relacions amb els mitjans de comunicació.
 • Tindrà un sòlid historial d’influència i d’establiment de relacions de col·laboració amb parts interessades del sector sanitari molt diverses.
 • Capacitat per a desenvolupar-se en una estructura organitzativa molt complexa i en els processos operatius d’una organització en creixement.
 • Capacitat per convertir conceptes científics i/o tècnics en continguts senzills i convincents.
 • Capacitat de demostrar un pensament estratègic i analític.
 • Alt nivell de qualitat en totes les comunicacions.
 • Excel·lents habilitats orals, escrites i de presentació.
 • Domini tant de la planificació estratègica a llarg termini com de l’actuació improvisada sobre la marxa.
 • Domini de l’anglès, tant oral com escrit, així com de l’espanyol. El català és molt desitjable.

Criteris desitjables

 • Experiència en/bon coneixement del sector sanitari a Europa.
 • Coneixements científics/mèdics.
 • Experiència en relacions amb els mitjans de comunicació en un context de política pública, per exemple, treballant en un organisme governamental, una institució europea, una associació comercial, una organització empresarial, un grup de reflexió o semblant.
 • Experiència en estratègia i disseny d’esdeveniments.

Què ofereixen

 • El lloc de responsable de comunicació é a temps complet (1 ETC), amb viatges regulars – principalment a Europa.
 • Mentalitat de start-up, processos ràpids i plans, comunicació interna directa, estructura no jeràrquica i llibertat per operar amb autonomia.
 • Una àmplia xarxa de contactes en el sector de la sanitat, amb exposició a representants d’alt nivell i d’alt nivell dels principals actors i influents.
 • L’oportunitat de treballar en projectes crítics d’interès europeu, contribuint a millorar la vida de pacients i ciutadans.
 • Un entorn de treball dinàmic, flexible i agradable.
 • Un salari competitiu i un paquet de beneficis.
 • Programa d’aprenentatge i desenvolupament per al personal.
 • Paquet de beneficis flexibles a triar pel candidat.

Altres

 • La llengua oficial de treball de l’EIT Health és l’anglès britànic.
 • Durada: 1 any, possibilitat de renovació.
 • Lloc: L’oficina de EIT Health Espanya és a Barcelona (Parc Científic de Barcelona) preferiblement, encara que s’admet el treball a distància (especialment en línia amb les directrius de govern durant la pandèmia de COVID-19).

Sol·licituds

Les sol·licituds hauran de consistir en un currículum vitae complet i una carta de presentació en la qual es descrigui breument com es compleixen els criteris indicats a les especificacions de la persona i s’exposi l’interès i la visió de el lloc. Les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic a clc.spain@eithealth.eu, amb l’assumpte “EIT Health Spain Communications and Public Affairs Lead”, abans de el 10 de febrer de 2021.

Si us plau, indiqui la data d’inici més pròxima possible, així com les seves expectatives salarials. S’espera que el/la candidat/a seleccionat/da comenci les seves funcions com més aviat millor.

Més informació

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6762431221399121920

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *