L’IRTA cerca gestor/a per a suport administratu i comunicació

 • L’IRTA ofereix un contracte d’un any a jornada completa 26.673,63 € bruts anuals
 • La data límit per inscriure’s és el 26 de setembre

L’IRTA és un institut de recerca agroalimentària pioner a Catalunya, fundat al 1985, amb un capital humà de més de 700 persones que desenvolupa les seves activitats amb una clara vocació de servei públic. Disposa de 11 centres de treball propis i 23 localitzacions.

 

 

Lloc vacant : Gestor/a per al suport administratiu i de comunicació de la ICTS Xarxa de Laboratoris d’Alta Seguretat Biològica (RLASB) en el marc del projecte de l’AEI “ORLASB”.

Referència: 37/18

Àrea d’adscripció: Àrea Producció Animal

Programa d’adscripció: Sanitat Animal (CReSA)

Localitat: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (IRTA-CReSA)

Jornada: Complerta, 37,5 hores setmanals, en horari de matí i tarda.

Nivell: 6.1 de l’escala de suport de l’IRTA

Retribucions: 26.673,63 € bruts anuals

Durada del contracte: contracte laboral temporal d’un any amb possibilitat de continuïtat.

 

Funcions específiques del lloc de treball:

 

La RLASB és l’acrònim per a la “Red de Laboratorios de Seguridad Biològica”, una Infraestructura Científico-Tècnica Singular (ICTS) formada pels Centres de Seguretat Biològica més avançats del país: el CReSA (IRTA) i el CISA (INIA). Les dimensions i característiques d’ambdues instal·lacions ofereixen una oportunitat única per realitzar estudis no viables en altres centres convencionals. La persona s’incorporarà per impulsar una nova estructura conjunta de coordinació i difusió per tal de garantir la missió de la ICTS en el seu conjunt, fent especial èmfasi en l’accés obert. Per a això gestionarà el Comitè de Coordinació conjunt format per experts d’ambdues institucions,

comitès i protocols d’accés, i durà a terme una política de comunicació conjunta per a la captació d’usuaris coordinada. Les seves principals funcions seran:

 • Coordinar la comunicació, la gestió administrativa i la gestió documental compartides de la RLASB entre l’IRTA-CReSA i el CISA-INIA.
 • Participar en la gestió i manteniment de la base de dades d’informació rellevant de la RLASB (contactes, clients, accés obert, inversions, altres).
 • Donar suport a l’estandardització de protocols de treball per unificar els criteris d’accés obert i la creació d’un catàleg conjunt de serveis.
 • Donar suport a l’elaboració d’un pla de comunicació conjunt de la RLASB i col·laborar en la redacció de notes de premsa, notícies, vídeos, documents, tríptics, cartells, etc. per donar difusió i visibilitat nacional i internacional a la RLASB.
 • Gestionar i mantenir actualitzat el contingut de la pàgina web sobre informació tècnica i accés obert de la RLASB.
 • Donar suport logístic a les reunions de gestió i esdeveniments de transferència com jornades, seminaris, cursos, i altres actes en l’àmbit de la RLASB.
 • Preparar i tramitar la documentació necessària per al manteniment de l’acreditació ICTS i per a la sostenibilitat de la mateixa.
 • Treballar sota confidencialitat i discrecionalitat en l’aplicació dels procediments i assignació de tasques.

Requisits:

 • Titulació de grau en periodisme, comunicació, ADE, màrqueting o similar.
 • Coneixements d’ofimàtica: fulls de càlcul, processament de textos, bases de dades, gestió bàsica de pàgines web.
 • Domini avançat d’idiomes: castellà i anglès.
 • Disponibilitat per viatjar (els viatges entre Madrid y Barcelona seran freqüents per garantir la coordinació entre l’IRTA-CReSA i el CISA-INIA).
 • Carnet de conduir tipus B.

Mèrits específics:

 • Titulació superior a la requerida, especialment en estudis de postgrau en comunicació, administració o documentació.
 • Experiència o formació d’especialització en comunicació o divulgació científica.
 • Coneixement de programació en entorns web i d’ús de xarxes socials.
 • Experiència de treball en la gestió de centres de recerca i/o infraestructures científiques, especialment laboratoris d’alta seguretat biològica i en entorns amb sistemes de qualitat.
 • Domini d’idiomes: espanyol, anglès i català
 • Un mèrit addicional seria una segona titulació en qualsevol dels estudis en Ciències de la vida (veterinària, biologia, bioquímica, biotecnologia, etc.)

Competències/Habilitats:

 • Capacitat de comunicació i relació amb el personal (intern i extern)
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d’organització i planificació de la feina
 • Orientació a l’ordre i la qualitat
 • Iniciativa i motivació
 • Confidencialitat

Més informació

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *