La UOC cerca Project Manager Tècnic d’R&I

El termini per enviar-hi sol·licituds és el 16/7/2018

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat. La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement.

La persona seleccionada s’incorporarà com a project manager tècnic d’R&I a l’equip de Gestió de projectes de la R&I Funding Unit de l’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la UOC.

Funcions:

 -Gestió integral de projectes R&I amb finançament públic i privat.
 -Monitoratge del pla de treball dels projectes, gestió de riscos, informes científics i gestió contractual d’acords de subvenció i consorci.
 -Suport en l’organització i participació en reunions de consorcis i teleconferències.
 -Actuació com a enllaç entre investigadors, altres departaments de la UOC i altres unitats de l’OSRT, agències de finançament, altres membres del consorci i coordinadors de projectes col·laboratius.
 -Planificació i seguiment de l’execució de la despesa i gestió de canvis (gestió dels pressupostos dels ajuts de R&I, acompanyament tècnic en la planificació de     projectes, anàlisi de viabilitat i redefinició del pressupost si s’escau, suport en amendments, adjustments i resposta a requeriments, suport en la preparació d’informes financers i auditories internes).
 -Sol·licitud i seguiment de contractacions laborals i/o mercantils.
 -Control horari i de dedicacions (timesheets).
 -Calendarització i seguiment del lliurament de les justificacions científico-tècniques, econòmiques i així com d’auditories.
 -Garantirà el compliment de les polítiques institucionals i la normativa i polítiques d’ens finançadors.
 -Proporcionarà suport en reunions i activitats d’organització i difusió.
 -Registre i actualització continuada dels projectes en les eines de gestió de projectes internes i externes.
 -Registre, manteniment i tancament documental.
 -Contribuició al funcionament de la R&I Funding Unit i a la millora continuada en la gestió de projectes.

Es farà una contractació laboral indefinida a temps complet.

El centre de treball serà la seu de Castelldefels, ubicada a l’ Av. Carl Friedrich Gauss, 5 – Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels, Barcelona.

Demanem:

   -Experiència contrastada en la gestió i coordinació de propostes i projectes de recerca.
   -Coneixement dels programes de finançament d’R&I regionals, nacionals i internacionals.
   -Habilitat organitzativa i de gestió del temps (gestió de projectes simultanis assegurant el compliment de terminis).
   -Domini d’eines ofimàtiques a nivell avançat.
   -Capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en castellà i català.
   -Nivell d’anglès a partir de B2 del marc comú de referència, o equivalent al First Certificate.
   -Persona amb un alt nivell d’iniciativa.
   -Capacitat de treball en equip.
   -Habilitat per a les relacions personals.
   -Habilitat a la comunicació verbal i escrita.
   -Capacitat per treballar sota pressió i subjecte a terminis.

Valorem:

   -Formació específica en l’àmbit de la gestió de la innovació i recerca.
   -Coneixement del model educatiu de la UOC.

Rol:

Personal de gestió

Per poder inscriure’t a aquesta oferta ho has de fer des del teu espai de candidat/a. El trobaràs fent clic a Uneix-te al nostre equip.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *