Lliurament del X Premi Joan Oró de divulgació científica

El dia 5 de desembre finalitza el termini per presentar treballs al X Premi Joan Oró de divulgació científica en dues categories

Si et dediques a la investigació i vols donar visibilitat a la teva recerca aprofita la possibilitat que t’ofereix l’Associació Catalana de Comunicació Científica amb aquest premi que enguany arriba a la desena edició. Així, l’ACCC ha convocat el X Premi Joan Oró, patrocinat per AGBAR. El guardó consta de dos premis de 1.500€; el Joan Oró ACCC per a qualsevol temàtica científica i el Joan Oró AGBAR, destinat a la innovació en la gestió de l’aigua. 

El proper dia 15 de desembre tindrà lloc, al Museu Agbar de les Aigües, l’acte de lliurament del X Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica 

L’Associació Catalana de Comunicació Científica ha convocat un any més el Premi Joan Oró a la divulgació científica que enguany, en la seva  desena edició ha comptat amb el patrocini i la col·laboració de la Fundació AGBAR. D’aquesta manera, el X Premi Joan Oró ha convocat dos premisel Joan Oró ACCC per a qualsevol temàtica científica i el Joan Oró AGBAR, destinat a la innovació en la gestió de l’aigua. 

 

Els treballs s’han d’enviar per correu electrònic a secretaria-tecnica@accc.cat indicant a l’assumpte “X Premi Joan Oró”. A continuació es detallen les bases de la convocatòria d’aquesta edició del premi.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL X PREMI JOAN ORÓ A LA DIVULGACIÓ DE LA RECERCA CIENTÍFICA

 

1.       L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar als i les joves investigadors i als/les joves comunicadors perquè formin equip amb l’objectiu de difondre i reflectir en un treball de caire divulgatiu l’experiència o el coneixement de l’investigador participant.

2.       L’equip estarà format com a mínim per un investigador i un comunicador, ambdós menors de 35 anys.

3.       L’investigador pot treballar en qualsevol camp de la ciència o de la tècnica. El comunicador pot ser estudiant, llicenciat o professional en exercici de periodisme, cinema, comunicació audiovisual o periodisme.

4.       L’obra ha de ser inèdita i apta per a publicacions impreses, o per a mitjans audiovisuals o interactius. En qualsevol cas hi ha llibertat d’estil.

5.       En la modalitat escrita el text pot tenir la forma d’article, entrevista, reportatge o informe. Cal incloure-hi com a mínim una il·lustració, esquema, infografia o fotografia per millorar-ne la comprensió.

6.       Els treballs destinats a emissores de ràdio, o de TV, o pàgines web, poden tenir o combinar els formats d’entrevista, reportatge, documental, informe, infografia, interactiu o recursos de qualsevol tipus que ajudin a divulgar la recerca del participant.

7.       S’atorgaran 2 premis de 1.500 € en qualsevol modalitat (text i multimèdia) als equips que presentin les millors obres segons els objectius de la divulgació científica que promou l’ACCC. Un dels premis, Joan Oró ACCC, serà per a qualsevol temàtica científica mentre que l’altre, Joan Oró AGBAR, estarà destinat als qui es dediquin a la recerca o la innovació en la gestió de l’aigua.

8.       Els guanyadors mantindran la propietat intel·lectual a tots els efectes de les seves obres, però cediran a l’ACCC els drets de reproducció gratuïta per temps indefinit en els mitjans de l’ACCC i dels patrocinadors, sempre a efectes divulgatius o informatius i mai publicitaris ni lligats a cap producte comercial.

9.   Les obres presentades podran tractar qualsevol camp de la ciència o de la tecnologia.

10. S’admetrà la participació de joves científics i periodistes de qualsevol nacionalitat o residèencia, amb la condició que la llengua vehicular a les obres presentades sigui el català.

11.   El límit d’edat dels participants serà com a màxim de 35 anys en la data del termini de presentació d’originals.

12.   Els investigadors que optin a aquests premis han d’estar treballant, o haver treballat en l’àmbit que exposin en la seva obra.

13.   Les obres – incloses les il·lustracions, fotografies o recursos- han de ser originals dels autors, inèdites -és a dir, no publicades ni compromeses editorialment- i aniran acompanyades amb la documentació adequada per acreditar l’autoria i garantir la veracitat del seu contingut.

14.   L’original haurà de contenir entre 3.000 i 6.000 caràcters (espais en blanc inclosos) en el cas de la modalitat escrita i una durada        d’entre 2 i 7 minuts a l’àudiovisual o radiofònica.

15.   Caldrà adjuntar una breu presentació dels autors/es d’entre 400 i 500 caràcters (espais en blanc inclosos).

16.   El jurat tindrà en consideració l’habilitat de l’equip per explicar el treball de recerca de manera divulgativa i amena, l’atractiu periodístic de l’obra, la correcció en l’ús del llenguatge, l’interès del tema d’investigació i la solidesa científica de l’exposició.

17.   El jurat estarà format per cinc membre,s més un secretari sense vot. Les deliberacions del jurat seran secretes i el seu veredicte,             inapel·lable.

18.   El termini de presentació d’originals conclourà el 5 de desembre de 2016.

19.   Les obres es lliuraran, per correu electrònic, a l’adreça: secretaria-tecnica@accc.cat L’ACCC confirmarà a cada autor, també per correu electrònic, la rebuda del seu original. En el cas del format multimèdia, en aquells casos en què sigui necessari, es farà arribar un dispositiu USB amb l’obra i un document Word sobre l’autor a la següent adreça postal:

 

Associació Catalana de Comunicació Científica

Rambla Catalunya 10, 1r

08007 Barcelona

 

 

El veredicte del jurat es farà públic en un acte específic i s’anunciarà oportunament al web de l’Associació. 

 

15. L’ACCC fomentarà que els equips guanyadors/es del premi exposin públicament i divulguin la recerca objecte del premi rebut.

En l’acte de lliurament, es comptarà amb la participació de Narcís Prat, catedràtic del Departament d’ecologia i propfessor d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i expert en gestió de l’aigua. Prat, que és membre fundador de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua i ha presidit l’Associació Espanyola de Limnologia, pronunciarà una conferència entorn a l’aigua.

INFORMACIÓ I CONSELL PRÀCTICS PER ALS PARTICIPANTS EN LA MODALITAT MULTIMÈDIA

 

·  La cura i rigor científic en l’exposició del treball descrit són imprescindibles.

 
·  L’obra, independentment del seu format, ha de discutir els aspectes més interessants del tema de recerca de forma clara, concisa i informativa. Caldrà tenir en compte que els destinaris són persones no especialistes en el tema, però amb un nivell de coneixements generals raonable.

 
· Les obres en format web han de ser clares i fàcils de navegar-hi, per tal que l’usuari en pugui extreure la informació escaient i no es perdi. Si inclouen text, caldrà evitar un llenguatge excessivament tècnic; si es considera necessari emprar termes tècnics, es farà de manera que el lector pugui entendre’n el significat. Es recomana que, en els casos en què sigui necessari o aconsellable, el text web vagi acompanyat de fotografies, clips de flash, vídeos, clips d’àudio, jocs en línia, etc.

 

· Els vídeos poden ser de diversa temàtica i combinar diversos estils, tal com el reportatge, documental, entrevista, etc. Malgrat això, en tots ells ha d’haver-hi un fil transversal coherent.

·  En aquelles obres de temàtica audiovisual, és útil emprar imatges i esquemes per reforçar el que s’està explicant. Quan sigui necessari o útil, es poden emprar anàlegs i exemples pràctics per remarcar la idea principal que es vol transmetre.

· En totes aquelles obres de caràcter audiovisual, la dicció ha de ser intel·ligible, evitant en la mesura del possible, sorolls de fons i interferències, a fi i efecte de permetre’n una correcta comprensió.

 

· És essencial que l’eix del projecte sigui la recerca duta a terme per l’autor. Tanmateix, alguns formats (blogs, xarxes socials, etc.) admeten per natura pròpia una gran varietat de continguts. Per això, s’admetran productes que, a partir de la recerca de l’autor, explorin el seu context i els temes relacionats. En tot cas, hauria de quedar prou evident la relació entre el projecte candidat i el tema específic de recerca de l’autor.

 

· L’ús del suport escollit (web, audiovisual, etc.) ha de ser justificat i creatiu. No val limitar-se a traslladar un text escrit a un suport diferent. Cal que es facin servir les potencialitats específiques del suport, i que es busqui la seva capacitat d’expressar idees i continguts que no podrien passar per un text escrit. Es valorarà l’ús creatiu del suport.

· És important evitar la redundància. En determinats suports multimèdia, es pot donar el risc de fer productes sobredimensionats en temps i extensió. Cal tenir sempre present la importància de la concisió i la usabilitat del producte per part dels lectors/espectadors/usuaris. 

 

 

 

 

Joan Oró (1923-2004) fou un bioquímic català conegut pel seu paper crucial en els experiments que van portar a conèixer l’origen de la vida a la Terra. Des de la seva càtedra de a la Universitat de Houston, als Estats Units, va transmetre la passió pel coneixement a milers d’estudiants. Va assessorar la NASA i va ser membre de la Junta Espacial de l’Acadèmia Nacional de Ciències, assessora el Govern dels EUA sobre els projectes d’exploració espacials.

 

Des de l’any 2004 l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) convoca un premi de divulgació de la ciència en el seu honor perquè, a banda de científic Oró era un gran divulgador, sempre disposat a posar en llenguatge comprensible la recerca que feia. L’ACCC té com a finalitat explicar de forma assequible aquests temes al públic general i promoure la presència de la ciència en els mitjans de comunicació. L’ACCC estimula també la formació creuada: que els periodistes aprenguin ciència, per un costat, i que, al seu torn, els científics millorin les seves capacitats de comunicació. Amb aquest esperit convoca el Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica. L’objectiu és incentivar en els joves investigadors i periodistes la voluntat de formar equips conjunts equip comunicar el contingut i el valor de la recerca.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *