El CRESIB cerca redactor científic

A continuació detallem les característiques que es requereixen per aquest lloc de feina.

 

 

Propòsit i funcions bàsiques

 • Escriure, revisar i donar suport a la redacció de materials comunicatius del CRESIB: notes de premsa, continguts web, memòria anual i altres.
 • Coordinar l’escriptura, edició, traducció i producció dels materials de comunicació i divulgació del centre.
 • Gestionar i coordinar la producció dels materials corporatius del centre.
 • Ser la persona focal i d’enllaç amb traductors, maquetadors, impressors, agències de comunicació externa i altres proveïdors quan aquests estiguin implicats en la producció de materials de comunicació.
 • Mantenir un arxiu de tots els materials produïts pel centre
 • Gestionar l’estoc de materials de divulgació i corporatius del centre, així com assegurar que aquest sigui sempre suficient
 • Coordinar i col·laborar amb la Direcció de Comunicació de la Corporació Hospital Clínic i el CRESIB pel que fa a la redacció de textos i materials pels mitjans de comunicació (notícies, notes de premsa, rodes de premsa, entrevistes etc…)
 • Elaborar i mantenir actualitzat el manual d’estil del CRESIB, així com les plantilles (templates) d’ús com a material de comunicació (presentacions power point, cartes etc), i divulgar-ne i garantir-ne el seu ús i aplicació.
 • Coordinar, redactar i difondre continguts per a comunicació interna

Funcions auxiliars o secundàries

 • Manteniment de l’arxiu fotogràfic del centre
 • Elaborar Reculls de premsa anuals i puntuals

Altres: viatges, condicions de treball, horaris especials

 • Disponibilitat per viatjar.

Habilitats/Competències

 • Compromís: Secundar la missió del CRESIB i contribuir al seu assoliment
 • Motivació d’assoliment: Motivació per treballar en equip en un entorn dinàmic, multidisciplinar i internacional, i per contribuir a millorar la comunicació interna i externa.
 • Iniciativa: Pro-activitat, cerca i aprofitament d’oportunitats, iniciativa pròpia
 • Cooperació: Capacitat i efectivitat tant en el treball en grup així com individualment
 • Comunicació: Excel·lents dots comunicatives i de coordinació

Formació/Experiència

 • Formació (mínims requerits). Llicenciat en: 
  · ciències de la comunicació i/o 
  · ciències de la salut i/o 
  · ciències de la vida 
  Es valorarà màster o altra formació en comunicació científica o similar
 • Experiència (mínims requerits): 
  · Experiència en comunicació científica 
  · Experiència en l’àmbit de les ciències de la salut i/o la vida 
  · Experiència en la redacció de textos relacionats amb biomedicina. 
  · Es valorarà experiència en centres de recerca, editorials biomèdiques, empreses del sector salut o similars.
 • Idiomes: És requisit imprescindible el domini tant oral com escrit de català, castellà i anglès. Es valoraran positivament coneixements de portuguès i francès.
 • Altres (informàtica): Informàtica a nivell d’usuari avançat. Domini del paquet Microsoft Office.

Més informació a: http://www.b-value.com/info.php?jobid=288

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *