DEFINICIÓ I OBJECTIUS

L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) es constitueix el 1990 com a entitat professional que agrupa comunicadors científics, periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors de l’àmbit català amb interès per comunicar la informació científica en els mitjans escrits i audiovisuals.

El principal objectiu de l’ACCC és promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres de parla catalana. Vol també incidir en els aspectes socials i polítics de la informació científica, tot vetllant perquè contribueixi al progrés social.

Un altre objectiu prioritari de l’ACCC és facilitar la formació permanent dels seus associats i incentivar el debat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència, la tecnologia i la innovació.

A partir d’aquests principis l’ACCC treballa per:

 • Dinamitzar la presència de la ciència en els diferents mitjans de comunicació.
 • Facilitar la lliure circulació i la divulgació de les idees i el coneixement científic.
 • Vetllar per la independència i objectivitat dels continguts informatius que es generin al voltant de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 • Promoure la normalització de la ciència i la divulgació científica com a continguts bàsics en l’àmbit de la cultura catalana.
 • Promoure la divulgació de la ciència en català, objectiu amb el qual l’ACCC forma part del Cens d’entitats per al Foment de la Llengua Catlana.

Amb aquests plantejaments, l’ACCC porta a terme activitats com ara:

 • Organització de jornades periòdiques.
 • Participació en activitats com ara la Setmana de la Ciència.
 • Organització de cursos i activitats docents conjuntament amb universitats i altres institucions.
 • Enviament del butlletí mensual “Els Papers de l’ACCC”, amb les darreres notícies de l’associació, els posts dels socis i ofertes de feina.
 • Creació de grups de divulgació especialitzats, com el Grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència, o Espai Nano (grup de divulgació de nanociència i nanotecnologia).
 • Organització i realització de projectes de comunicació, divulgació i periodisme científica, com Illustraciencia, Buscaciència o PerCientEx.

Actualment, l’ACCC té més de 350 de socis, repartits a parts iguals entre periodistes, comunicadors, divulgadores i científics. Els primers presidents de l’entitat van ser Vladimir de Semir, Luis Ángel Fernández Hermana, Joaquim Elcacho, Mercè Piqueras, Cristina Ribas i Raül Toran. L’actual president és Rubén Permuy.