ÀMBIT

La comunicació científica.

L’ACCC contribueix a millorar la comunicació de les notícies d’avenços científics i de política científica a través d’eines diverses com la Llista de distribució de la ACCC, els butlletins (“Papers de Comunicació Científica”), el Premi Joan OróPremi Loto Eureka… També organitza trobades entre experts i periodistes, fetes amb l’objectiu de facilitar l’accés dels professionals de la comunicació als especialistes i les fonts d’informació. L’ACCC està representada en el C4 i en el Comitè Social del CIRITi és membre de la Comissió Organitzadora de la Setmana de la Ciència a Catalunya. A més, compta amb els grups de Divulgació de Nanotecnologia (EspaiNano), coordinat per Jordi Díaz, i divulgació d’Oceanografia i Medi Ambient, coordinat per Silvia Frías.

La divulgació científica.

Moltes de les notícies i avenços científics no poden ser entesos si no es fa un esforç previ de popularització. L’ACCC contribueix a la formació de divulgadors amb activitats com el Premi Joan Oró i els cicles de conferències amb experts.

La cultura científica.

La ciència es part del bagatge cultural de la societat i conforma la visió que hom té del món. La ciència és i forma part de la cultura. L’ACCC té entre els seus objectius promoure, donar a conèixer i potenciar la cultura científica, per tal de superar l’escissió que s’ha fet entre la cultura i la ciència.