Castellano   English
30-01-2019

LA UOC cerca personal per a la Unitat de Suport a la Recerca

La convocatòria tancarà el 17 de febrer de 2019

La persona seleccionada s’incorporarà a la Scientific Support Unit de l’Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT), com a Project Manager Científic associat als grups de l’àmbit de les ciències socials i de humanitats (CareNet, CNSC, DIMMONS, GenTIC, GlobaLS i TURBA Lab) de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

La persona seleccionada haurà de coordinar-se i treballar conjuntament tant amb els grups de recerca de l’IN3 com amb la resta d’unitats de l’OSRT per vetllar per un correcte seguiment del projecte i per l’elaboració de les justificacions dels projectes.


Funcions:

En l’àmbit general del grup de recerca:


 • Assessorar i participar en la planificació estratègica del grup de recerca: inclou internacionalització del grup, estratègia de finançament del grup, comunicació i difusió de resultats així com temes de transferència de resultats.

 • Integrar la dinàmica de treball dels grups als quals doni suport, és a dir, en els seus projectes, papers, reunions, etc.

 • Dur a terme activitats de lobby i cerca de partners estratègics.


En l'àmbit de les propostes de projectes d’R&I:


 • Donar suport i acompanyament al personal investigador en la planificació i redacció de les propostes de finançament de projectes de R&I, especialment europees i internacionals: suport a l’equip investigador en la redacció de la part científica de les propostes i coordinació amb la resta d’unitats de l’OSRT per a la redacció dels apartats no científics de les mateixes.

 • Assessor i avaluar, juntament amb l’equip tècnic de Pre-award de la Funding Unit de l’OSRT, de possibles fonts i oportunitats de finançament.

 • Fer prospecció de socis potencials i construir consorcis adequats a les necessitats dels projectes.


En l'àmbit dels projectes d’R&I:


 • Donar suport a l’equip investigador en la redacció dels interim reports i deliverables dels projectes.

 • Donar suport al cap de projecte (IP) en la monitorització dels treballs científics del projecte per tal de garantir-ne un òptim desenvolupament i un bon ús dels recursos obtinguts, així com el compliment del pla de treball.

 • Vetllar per la qualitat dels resultats del projecte, detectar riscos derivats de possibles desviament i elaborar plans de contingència correctors.

 • Realitzar la interlocució amb els membres dels consorcis i organització, quan s’escaigui, de reunions del consorci i activitats de difusió i comunicació. Gestió de conflictes i canvis en la composició del consorci.


Es realitzarà una contractació laboral indefinida i a temps complet. 
El centre de treball serà la seu del IN3 a Castelldefels, ubicada  a l’ Av. Carl Friedrich Gauss, 5 - Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels, Barcelona.

Demanen:


 • Formació: doctorat en els àmbits de les ciències socials o las humanitats (com ara sociologia, psicologia, economia, geografia, filologia, humanitats, història,...)

 • Domini d’eines ofimàtiques a nivell avançat.

 • Capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en castellà i català.

 • Nivell d’anglès a partir de C1 del marc comú de referència, o equivalent al C1 Advanced de Cambridge.

 • Experiència en la redacció científica de propostes i en l’elaboració d’informes científics.

 • Formació en gestió científica de projectes d’R&I.

 • Experiència en recerca (com a IP o com a membre de l’equip investigador d’un projecte).

 • Habilitat per a les relacions personals i per a la comunicació verbal i escrita, i d’interlocució.

 • Persona amb un alt nivell d’iniciativa, capacitat d’organització i treball en equip.

 • Capacitat per treballar sota pressió i subjecte a terminis.


Valoren:


 • Formació: Màsters i Postgraus en l’àmbit de la innovació i recerca. 

 • Contactes amb ens i grups de recerca internacionals.

 • Coneixement del model educatiu i de recerca de la UOC.


Rol:


 • Personal de gestió

 • Per poder inscriure't a aquesta oferta ho has de fer des del teu espai de candidat/a. El trobaràs fent clic a Uneix-te al nostre equip.


Tancament de convocatòria: 17/02/2019

Més informació: https://bit.ly/2MGiELd