Castellano   English
25-07-2007

El regal de les cèl·lules mare

La promesa de la medicina regenerativa passa per la comprensió i aplicació de les possibilitats que ens oferEixen el coneixement de les cèl·lules mare, els seus processos i regularització i els factors ambientals que modulen la seva diferenciació. L'obtenció i utilització d'aquestes cèl·lules està regulada per lleis que poden diferir entre països, i dicten els límits tant de la investigació que ha de conduir a aquest coneixement com a la seva aplicació.

En aquesta monografia, la doctora Anna Veiga, aclareix conceptes bàsics de la investigació en cèl·lules mare, de què s'està parlant quan es parla d'embrions, clonació o pluripotencialitat, i de les possibilitats terapèutiques de les cèl·lules mare. Anna Veiga, va rebre en 2006 el premi de Pensament i Cultura Científica de la Generalitat de Catalunya per la seva contribució al coneixement dels avanços de la ciència, especialment en l'àmbit de la biomedicina. És directora del banc de cèl·lules mare del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona.

 

Aquesta publicació recull la conferència pronunciada per la Dra. Anna Veiga en el Col·legi de Periodistes de Barcelona, el 26 de gener de 2006. La conferència i la seva publicació s'ha realitzat amb la col·laboració i el patrocini de Novartis.

 


El regal de les cèl·lules mare (cat.)

El regalo de las células madre (cast.)

25-07-2007

La lluita contra la malària

La malària és una malaltia que mata anualment entre 1,5 i 2,7 milions de persones a tot el món. El 90% de les víctimes d'aquesta malaltia són nens i nenes africans que tenen menys de 5 anys d'edat, i en algunes regions d'Àfrica gairebé la meitat dels casos es donen en edats inferiors a l'any. Però la malària no és l'única malaltia que posa en perill les vides infantils en molts països en desenvolupament. Uns 11 milions de nens i nenes menors de 5 anys moren anualment al món per malalties que en més de la meitat dels casos es podrien prevenir o tractar. Hi ha un gran desequilibri entre la sort d'un nadó a Catalunya, on la mortalitat infantil era del 3,2 per 1.000 l'any 2004, i d'un altre nascut a Sierra Leona, on, de cada 1.000 nadons, més de 300 moriran abans dels 5 anys.

Aquesta publicació és una transcripció de la conferència que va presentar el 5 de febrer de 2005 l'investigador Pedro Alonso, del Centre de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer i la Universitat de Barcelona. L'equip de recerca dirigit pel doctor Pedro Alonso, és un dels protagonistes més destacats en la lluita contra la malària a nivell mundial. El seu treball amb la vacuna contra la malària ha aconseguit recentment uns resultats esperançador.

 

L'acte de la conferència i la seva publicació s'ha realitzat amb la col·laboració i el patrocini de Novartis.

 

La lluita contra la malària (cat.)

La lucha contra la malaria (cast.)

25-07-2007

La Marea negra del Prestige

Conferència del Dr. Michel Girin (5 de febrer de 2003).

L'ACCC va convidar l'oceanògraf Michel Girin a pronúnciar la primera conferència en públic a Espanya, el 5 de febrer de 2003, quan tot just feia tres mesos s'havia iniciat la crisi. Girin és director del Centre d'Experimentació, Documentació de les Aigües de França (CEDRE) i una veu de prestigi internacional en l'anàlisi d'aquest tipus d'incidents.

 

La conferència, la transcripció de la qual es presenta en aquesta publicació, és una interessant i profunda reflexió sobre els accidents de petroliers al mar. L'acte de la conferència i la seva publicació s'ha realitzat amb la col·laboració i el patrocini de Novartis.

 

 

25-07-2007

Investigació en cèl·lules mare: mites i realitats

Conferència del Dr. Bernat Soria (21 de febrer de 2002).

Al febrer de 2002, l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) va convidar al professor Soria, director de l'Institut de Bioenginyeria de la Universitat Miguel Hernández, a pronunciar una conferència en la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en un acte patrocinat per Novartis. La publicació recull la conferència, incloent el torn de preguntes i una selecció de referències bibliogràfiques per aprofundir en el tema.

 

Baixar document (PDF 267 KB).